KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egységes Szerkezetbe Foglalt Jogszabálygyűjteménye

2024. júnis 27. közgyűlést követő állapot

Complex Jogtár vátozat megtekintése

A rendeletek hiteles szövegét a Kaposvár Közlöny az Önkormányzat Hivatalos Lapja tartalmazza.
Minden jog fenntartva.

A dőlt betűs rendeletek hatályon kívűl helyezettek.Keresendő szövegrész


I. Az önkormányzat szervezete és működése
II. Helyi adórendeletek
III. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendeletek
IV. Helyi szociális ellátással kapcsolatos rendeletek
V. Az önkormányzat által megállapított díjak
VI. Közterületekkel kapcsolatos rendeletek
VII. Településrendezési, településszerkezeti és szabályozási tervek
VIII. Kulturális rendeletek
IX. Költségvetések, Zárszámadások
 
I. Az önkormányzat szervezete és működése
85/2012. (XII. 17.) a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
16/1991. (VII. 3.) a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről
23/1991. (X. 1.) a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról
51/1995. (XII. 29.) az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről
21/1997. (V. 15.) az önkormányzati biztosról
59/1996. (XII. 20.) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási rendszeréről
55/2003. (XI. 28.) az önkormányzat intézményei közpénzek felhasználására vonatkozó jelentéstételi kötelezettségéről
26/2012. (IV. 27.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról
30/2012. (VI. 19.) a nemzeti ünnepen és a város napján történő fellobogózásról
7/2013. (III. 4.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól
25/2014. (VI. 16.) a helyi népszavazásról
5/2022. (II. 28.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről
57/2011. (XI. 15.) a helyben központosított közbeszerzésről
18/2020. (V. 4.) a piac működésére és látogatására vonatkozó szabályokról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt
13/2020. (IV. 10.) a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott korlátozásoknál szigorúbb szabályok megállapításáról
17/2020. (V. 1.) a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott korlátozásoknál szigorúbb szabályok megállapításáról a 2020. május 1-3-ai hétvégi időtartamra
15/2020. (IV. 27.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott korlátozásoknál szigorúbb szabályok megállapításáról a 2020. április 25-26-ai hétvégi időtartamra
14/2020. (IV. 17.) a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott korlátozásoknál szigorúbb szabályok megállapításáról a 2020. április 18-19-ei hétvégi időtartamra
22/2003. (IV. 22.) a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
27/2012. (IV. 27.) a tiltott, közösségellenes magatartásokról
4/1997. (I. 21.) a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3/2005. (II. 28.) az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról
40/1996. (IX. 19.) a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról
15/1999. (VI. 18.) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
33/2005. (VI. 27.) a szabálysértésekről
28/2005. (V. 20.) a Kaposvár Tiszteletbeli Polgárairól cím adományozásáról
5/1997. (I. 21.) a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről
19/2005. (IV. 27.) egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek módosításáról
 
II. Helyi adórendeletek
76/2008. (XII. 15.) a magánszemélyek kommunális adójáról
77/2008. (XII. 15.) az építményadóról
78/2008. (XII. 15.) a telekadóról
79/2008. (XII. 15.) a helyi iparűzési adóról
80/2008. (XII. 15.) az idegenforgalmi adóról
82/2004. (XII. 14.) az adóigazgatási eljárásról
73/2009. (XI. 24.) az elektronikus adóbevallásról
81/2008. (XII. 15.) a luxusadóval kapcsolatos települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékéről
31/2003. (VI. 20.) a magánszemélyek kommunális adójáról
30/2003. (VI. 20.) az építményadóról
28/2003. (VI. 20.) a telekadóról
29/2003. (VI. 20.) a helyi iparűzési adóról
33/2003. (VI. 20.) az idegenforgalmi adóról
10/2006. (II.23.) a luxusadóval kapcsolatos települési lakóingatlan fajták átlagértékéről
34/2003. (VI. 20.) a gépjárműadóról
32/2003. (VI. 20.) az adóigazgatási és méltányossági eljárásról
 
III. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendeletek
59/2012. (X. 03.) az önkormányzati vagyongazdálkodásról
49/1993. (XII. 15.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) végrehajtásáról
9/2008. (III. 05.) az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról
84/2008. (XII. 17.) a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
57/2016. (XII. 13.) a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról
4/1993. (II.12.) az önkormányzati lakóházak házirendjéről
39/2007. (X. 8.) Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról
19/2008. (IV. 26.) a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról (ÖKO-PROGRAM)
44/2009. (IX. 03.) az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról
12/2008. (III. 05.) az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
13/2008. (III. 05.) az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról
9/2011. (II. 25.) az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről
34/2005. (VI. 24.) az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről
5/1993. (II. 18.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
21/1998. (IX. 18.) az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásáról, elbírálásáról és megvalósításáról
39/1996. (IX. 19.) a helyi közbeszerzésekről
17/2001. (III. 29.) az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról
49/2004. (IX. 24.) az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról
 
IV. Helyi szociális ellátással kapcsolatos rendeletek
6/2015. (II. 27.) a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról
13/2000. (III. 17.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról
3/2001. (III. 1.) a lakáscélú helyi támogatásokról
65/2004. (XI. 29.) az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről
51/2007. (XI. 14.) a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási formákról
33/2007. (VI. 15.) a nem iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának szociális alapon történő támogatásáról
12/2000. (III. 20.) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
13/2006. (II. 28.) a fiatal szakemberek letelepedését és megtartását segítő lakásvásárlási támogatásról
20/1998. (IX. 4.) a szociálisan hátrányos helyzetű családok lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról
10/2002. (VI. 7.) a háziorvosi körzetekről
 
V. Az önkormányzat által megállapított díjak
33/2023. (VI. 28.) a köztisztaság fenntartásáról
27/2017. (VI. 19.) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
69/2011. (XII. 19.) az ebrendészeti hozzájárulásról
52/2012. (VII. 6.) az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 69/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet alkalmazásáról
20/2000. (VI. 20.) a temetőkről és a temetkezésről
40/2004. (VI. 11.) a talajterhelési díjról
5/2005. (III. 4.) a Kaposvár Kártyáról
3/2006. (II. 28.) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
4/2006. (II. 28.) a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről
73/2010. (XII. 14.) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
49/2012. (VI. 19.) helyi személyszállítási közszolgáltatás alapellátási szintjéről
4/2014. (I.29.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
54/2001. (XII. 6.) a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről
15/2018. (V. 7.) az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről
29/1996. (VI. 26.) az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről
83/2012. (XII.17.) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
5/1998. (II. 10.) a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
26/1994. (VI. 9.) az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról
1/1997. (I. 22.) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
41/1994. (X. 6.) az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról
7/1991. (IV. 9.) a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról
4/1991. (II. 19.) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemű csatornadíj használatáért fizetendő díjakról
52/2004. (IX. 24.) a helyszíni bírságolás szabályozásáról egyes önkormányzati rendeletekben
33/1999. (XI. 30.) a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díj alkalmazásának feltételeiről
34/1999. (XI. 30.) a távhőszolgáltatásról, 1998. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
 
VI. Közterületekkel kapcsolatos rendeletek
39/2022. (XII. 5.) a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről
13/2021. (V. 17.) közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről
9/2021. (III. 8.) a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának szabályozásáról
40/2020. (IX. 29.) a Deseda-tó és környéke, mint helyi jelentőségű természetvédelmi terület védelméről és használatának szabályairól
5/2019. (III. 5.) a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól
10/1991. (V. 20.) az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről
58/2010. (XI. 17.) a fizetőparkolók üzemeltetéséről
22/1994. (V. 18.) a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánításáról
54/2013. (XI. 20.) a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
77/2009. (XI. 24.) a levegőminőség védelméről
27/2001. (VI. 12.) a város egyes területeinek, fasorainak és fáinak védetté nyilvánításáról
24/2003. (IV. 26.) a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről
45/2004. (VI. 28.) útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
49/2005. (IX. 23.) a lakás- és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról
53/1993. (XII. 15.) a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről
42/2020. (XI. 11.) a maszkviselés szabályairól
7/2000. (II. 29.) a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól
35/1999. (XI. 29.) a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről
3/1993. (II. 5.) az állatok tartásáról
48/2004. (IX. 24.) a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről
57/2003. (XI. 28.) a hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek közterületről tör-ténő eltávolításának szabályozásáról
74/2009. (XI. 19.) az ebek tartós egyedi azonosíthatóságának biztosításáról
25/1999. (X. 29.) a fizetőparkolók üzemeltetéséről
31/1994. (VI. 10.) a parlagfű terjedésének visszaszorításáról
40/2009. (VI. 11.) a zenés szórakozóhelyek létesítéséről
8/2000. (II. 24.) a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól
36/1992. (XI. 17.) a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról és védelméről
10/1997. (III. 14.) a lakás- és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításának átvállalásáról
 
VII. Településrendezési, településszerkezeti és szabályozási tervek
36/2022. (IX. 27.) a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól
49/2017. (XII. 13.) Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről
70/2005. (XII.15.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról
(A rendelet hiteles szövegét a Kaposvár Közlöny tartalmazza)
29/2016. (VI. 13.) változtatási tilalom elrendeléséről a tervezett Kaposvári Közlekedési Központ területén
10/2017 (II. 28.) a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól
2/2013. (I. 21.) Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről
22/2012. (IV. 27.) telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről a Kórház Déli telektömbjének területén
38/1995. (X. 16.) a helyi építészeti értékek védelméről
16/2011. (IV. 29.) változtatási tilalom elrendeléséről a tervezett Intermodális Csomópont fejlesztési területén
55/2011. (XI. 15.) az Önkormányzati Tervtanácsról
51/2003. (XI. 28.) az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről
61/2007. (XII.7.) változtatási tilalom elrendeléséről Kaposvár, Kossuth Lajos utca 910 hrsz.- 921.hrsz.-ú, ingatlanok által határolt területek vonatkozásában
25/2000. (IX. 27.) Kaposvár város Általános Rendezési Terv korszerűsítés terület-felhasználási és szabályozási terve módosításáról
33/2000. (X. 24.) a Kaposvár, Kisgáti városrész II. ütem szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról
32/2000. (X. 24.) Kaposvár - Kaposfüred észak-keleti városrész helyi építési szabályzatáról
34/2000. (X. 24.) Kaposvár, Ipari Park, keleti iparterület szabályozási tervéről
45/2000. (XI. 24.) Kaposvár, Cukorgyár és környéke szabályozási terve helyi építési szabályrendeletéről
14/2001. (IV. 5.) Kaposvár, Kecelhegyi lakóterület szabályozási terve helyi építési szabályrendeletéről
19/2001. (IV. 5.) a Kaposvár, Vár u. - Vásártéri út - Bereczk S. u. - Malomárok által határolt tömb szabályozási terve helyi építési szabályrendeletéről
7/2002. (VI. 7.) a Kaposvár Izzó utca, északi iparterület szabályozási terve előírásairól
8/2002. (VI. 7.) Kaposvár ZÖLDFOK RT telephely és környéke helyi építési szabályzatáról
36/2001. (IX. 28.) Kaposvár, Berzsenyi utca TESCO tömb szabályozási terve helyi építési szabályrendeletéről
34/2001. (IX. 28.) Kaposvár, Damjanich u. - Szt. Imre utcai tömb szabályozási tervéről
37/1999. (XI. 25.) Kaposvár, 48-as Ifjúság u. - Tallián Gy. u. - Hunyadi J. u. részletes szabályozási terve helyi építési szabályzatáról
19/2003. (IV. 28.) Kaposvár, volt Füredi II. (Hunyadi) Laktanya területe helyi építési szabályzatáról
56/2004. (IX. 24.) változtatási tilalom elrendeléséről a Deseda tó helyi jelentőségű természetvédelmi területén
75/2004. (XII. 17.) Kaposvár-Kaposfüred északnyugati lakóterület helyi építési szabályzatáról
12/2005. (II.28.) a Kaposvár, Kisgát III. lakóterület helyi építési szabályzatáról
21/2005. (IV. 27.) Kaposvár, Rákóczi tér - Apponyi A. u. - Laktanya u. - Baross G. utca által határolt tömb helyi építési szabályzatáról
29/2005. (VI. 24.) a Kaposvár, Teleki u. - Városház u. - Noszlopy Gáspár u. - Újpiactér által határolt tömb szabályozási tervéhez
37/2005. (VI. 24.) Maros utca nyugati oldalának helyi építési szabályzatáról
24/1994. (VI. 15.) Kaposvár város általános rendezési terv korszerűsítés területfelhasználási és szabályozási terve szabályozási előírásairól
13/1996. (III. 14.) Kaposvár városközpont részletes rendezési terv korszerűsítése szabályozási előírásairól
24/1995. (VI. 8.) Kaposvár Belváros keleti rész részletes rendezési terv korszerűsítés szabályozási előírásairól
23/1995. (VI. 8.) Kaposvár Bethlen tér és környéke részletes rendezési terve szabályozási előírásairól
12/1992. (V. 11.) a Kaposvár, Kisgáti városrész részletes rendezési terve I. ütemének szabályozási előírásairól
31/1996. (VI. 11.) Honvéd utcai egyszerűsített részletes rendezési tervéről
34/1997. (X. 7.) Kaposvár, Zaranyi lakótelep korszerűsítés részletes rendezési terve szabályozási előírásairól
25/2001. (VI. 8.) a Kaposvár Teleki u. - Noszlopy G. u. - Budai Nagy A. utca által határolt tömb szabályozási tervéről
18/1994. (IV. 25.) a Berzsenyi u. - Fonyódi vasútvonal - 61. sz. főút által határolt terület módosított részletes rendezési terve szabályozási előírásairól
6/1993. (III. 5.) Kaposvár, Irányi D. utca - Dózsa György utcai tömb rekonstrukciós rendezési tervének szabályozási előírásairól
7/1993. (III. 5.) Kaposvár, Deseda tó és környéke terület-felhasználási és szabályozási terve szabályozási előírásairól
9/1993. (III. 5.) Kaposvár, Deseda tó üdülőterület Részletes Rendezési Terve szabályozási előírásairól
14/1996. (III. 14.) Kaposvár, Pécsi u. - Nádasdi utcai tömbbelső részletes rendezési terve szabályozási előírásairól
42/1995. (XI. 21.) Kaposvár, Rómahegyi városrész részletes rendezési terv korszerűsítése szabályozási előírásairól
41/1995. (XI. 21.) Kaposvár, DONNER részletes rendezési terv korszerűsítés szabályozási előírásairól
39/1995. (X. 16.) Kaposvár, Kecelhegyi városrész részletes rendezési terv korszerűsítés szabályozási előírásairól
25/1994. (VI. 15.) a Toponári városrész-központ részletes rendezési és beépítési tervéről
12/2003. (III. 7.) az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről
 
VIII. Kulturális rendeletek
19/2021. (V. 21.) a sportról
29/2018. (XI. 21.) a közművelődésről
66/2001. (XII. 29.) a sportról
26/1999. (X. 29.) az önkormányzat közművelődési feladatairól
70/2007. (XII. 11.) a közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről
13/2007. (II. 28.) a "sajátos helyzet" meghatározásáról
 
IX. Költségvetések, Zárszámadások
15/2024. (VI.28.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
10/2024. (IV.29.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
9/2024. (IV. 29.) Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradvány elszámolásáról
2/2024. (II.21.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
1/2024. (I.30.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
40/2023. (XII.11.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
34/2023. (IX.27.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
19/2023. (VI.28.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
12/2023. (V.10.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
11/2023. (V.10.) Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradvány elszámolásáról
1/2023. (I.30.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
3/2023. (II.28.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (II. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
38/2022. (XII. 5.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (II. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
23/2022. (IX. 27.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (II. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
13/2022. (VI. 27.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (II. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
9/2022. (V. 10.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (II. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
8/2022. (V. 10.) Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradvány elszámolásáról
1/2022. (II. 4.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
3/2022. (III. 07.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
36/2021. (XII. 03.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
31/2021. (IX. 30.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
23/2021. (VI. 28.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
15/2021. (V. 17.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2/2021. (I. 28.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
14/2021. (V. 17.) az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról
7/2021. (III. 9.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító, 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
44/2020. (XII. 07.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító, 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
30/2020. (X. 05.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító, 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
25/2020. (VI.15.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító, 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
19/2020. (V. 18.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító, 1/2020. (II. 11.) önkormányzatirendeletének módosításáról
3/2020. (III. 10.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító, 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1/2020. (II. 11.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
22/2020. (V. 29.) az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról
21/2019. (XII. 10.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító, 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
18/2019. (VIII. 27.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító, 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
14/2019. (VI. 18.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító, 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
11/2019. (V. 07.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító, 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
1/2019. (II. 05.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
10/2019. (V. 07.) Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról
4/2019. (III. 05.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító, 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
34/2018. (XII. 12.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító, 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
23/2018. (X. 4.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító, 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
18/2018. (VI. 25.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító, 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
9/2018. (V. 11.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító, 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1/2018. (I. 30.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
8/2018. (V. 11.) Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról
4/2018. (II. 27.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító, 1/2017. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról
46/2017. (XII. 13.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító, 1/2017. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról
34/2017. (X. 17.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító, 1/2017. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról
24/2017. (VI. 20.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító, 1/2017. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról
15/2017. (V. 10.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító, 1/2017. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1/2017. (II. 06.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
14/2017. (V. 10.) az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról