KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


Műszaki és Pályázati Igazgatóság
Főépítészi Iroda
hatáskörébe tartozó feladatkörök/ügytípusok


{Épület ikon}
Településfejlesztési- településrendezési tervek

Településrendezési feladatok: A településrendezési tervek előkészítése, véleményezése, készíttetése, módosítása, a területrendezési tervekkel való összhangjának megteremtése.

{1 kép}
{2 kép}
{3 kép}
{4 kép}

Hatályos településrendezési eszközök: Kaposvár Város Szabályozási Terve

Aktuális híreink:
{Épület ikon}
Településképi eljárások lefolytatása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelme érdekében megteremtette lehetőségét az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának elősegítése és a vonatkozó jogszabályok összehangolt érvényre juttatása céljából.

Építési ügyekkel kapcsolatos feladatok Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 49/2017. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet alapján.

Letölthető dokumentumok
{Épület ikon}
Önkormányzati tervtanács működtetése (ülések megtartása, jegyzőkönyv, állásfoglalás kiadványozása, dokumentálása);

Letölthető dokumentumok
{Épület ikon}
Helyi és művi értékvédelemmel kapcsolatban:
 • Helyi Építészeti Értékvédelmi pályázat éves lebonyolítása;
 • a helyi egyedi építészeti értékvédelem alatt álló építmények, objektumok nyilvántartásának vezetése;
 • új védelem, törlés esetén a szükséges módosítások földhivatali-nyilvántartásban történő átvezetése;
Letölthető dokumentumok
{Épület ikon}
Emléktáblák készíttetésével, elhelyezésével kapcsolatos előkészítő feladatok
 
{Épület ikon}
Szobrok, köztéri műalkotások állításával kapcsolatos előkészítő/lebonyolító feladatok
 
{Épület ikon}
Belterületbe csatolási eljárások lefolytatása (azon ingatlanok esetében, amelyek a hatályos településrendezési eszközök alapján akként tervezettek)
 
{Épület ikon}
Egyéb hatósági ügykörök:
 • állásfoglalások / szakhatósági állásfoglalások kiadása a hatályos településrendezési eszközöknek való megfelelés tekintetében:
  • minden olyan esetben, melyben a hatósági eljárás során a jegyző szakhatóságként van kijelölve. (pl. telekalakítási -, útépítési-, vezetékjog engedélyezési eljárás kapcsán);
  • telephely engedély kapcsán;
 • hatósági bizonyítvány kiállítása az országos és helyi építésügyi jogszabályoknak való megfelelés tekintetében:
  • építmény, építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének illetve rendeltetési egységek számának megváltoztatása esetén a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 26/C. § (3) bekezdése alapján.
  • 3,5 t össztömeget meghaladó gépjárművek elhelyezése esetén.
Letölthető dokumentumok

Építéshatósági ügyek és az azokkal kapcsolatos általános ügyintézés, valamint egyéb hatósági ügyintézés - a fentebb felsoroltak kivételével- a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (Kaposvár, Nagy Imre tér 1.; 82/795-642, 82/502-667) hatásköre.