ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. április 27-i ülésére
   
8. változat

2017. május 03.
(szerda) 15:44
 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításárólElőterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításáról Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásárólElőterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 219/2014. (X. 30.) önkormányzati határozatának módosításárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 219/2014. (X. 30.) önkormányzati határozatának módosításáról Előterjesztés intézményvezető felmentésérőlElőterjesztés intézményvezető felmentéséről Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezésérőlElőterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről
Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum digitalizálási stratégiájának elfogadásárólElőterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum digitalizálási stratégiájának elfogadásáról Előterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetésérőlElőterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásról Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásról Előterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásrólElőterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati megállapodásról Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatrólElőterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatról Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, egyéb tulajdonviszony rendezéssel kapcsolatos ügyekElőterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, egyéb tulajdonviszony rendezéssel kapcsolatos ügyek Előterjesztés a ZÁÉV Zrt-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület használat tárgyában kötendő megállapodásrólElőterjesztés a ZÁÉV Zrt-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület használat tárgyában kötendő megállapodásról
Előterjesztés emléktáblák elhelyezésérőlElőterjesztés emléktáblák elhelyezéséről Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokrólElőterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményérőlTájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekrőlTájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről Előterjesztés az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezésérőlElőterjesztés az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. I. negyedév)Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. I. negyedév) Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati hátralékok alakulásárólTájékoztató a 2017. évi költségvetés I-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a Kaposvári Szakképzési Centrum által fenntartott  intézmények   átszervezésének véleményezésérőlElőterjesztés a Kaposvári Szakképzési Centrum által fenntartott  intézmények   átszervezésének véleményezéséről
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan napelempark céljára hasznosításárólElőterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan napelempark céljára hasznosításáról Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok fotovoltatikus kiserőmű megvalósítása céljára történő hasznosításárólElőterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok fotovoltatikus kiserőmű megvalósítása céljára történő hasznosításáról Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokról


Közgyűlési meghívó


Napirendi pontok:

 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról  
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
 

 
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
 

 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításárólElőterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításáról  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításáról
 

 
Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásárólElőterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról  
Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról
 

 
Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 219/2014. (X. 30.) önkormányzati határozatának módosításárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 219/2014. (X. 30.) önkormányzati határozatának módosításáról  
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 219/2014. (X. 30.) önkormányzati határozatának módosításáról

 
Előterjesztés intézményvezető felmentésérőlElőterjesztés intézményvezető felmentéséről  
Előterjesztés intézményvezető felmentéséről
 

 
Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezésérőlElőterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről  
Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről
 

 
Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum digitalizálási stratégiájának elfogadásárólElőterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum digitalizálási stratégiájának elfogadásáról  
Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum digitalizálási stratégiájának elfogadásáról
 

 
Előterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetésérőlElőterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről  
Előterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről
 

 
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásról  
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásról
 

 
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásról  
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásról
 

 
Előterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásrólElőterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról  
Előterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról
 

 
Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról  
Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról
 

 
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati megállapodásról  
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati megállapodásról
 

 
Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatrólElőterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatról  
Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatról
 

 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, egyéb tulajdonviszony rendezéssel kapcsolatos ügyekElőterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, egyéb tulajdonviszony rendezéssel kapcsolatos ügyek  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, egyéb tulajdonviszony rendezéssel kapcsolatos ügyek
 

 
Előterjesztés a ZÁÉV Zrt-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület használat tárgyában kötendő megállapodásrólElőterjesztés a ZÁÉV Zrt-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület használat tárgyában kötendő megállapodásról  
Előterjesztés a ZÁÉV Zrt-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület használat tárgyában kötendő megállapodásról
 

 
Előterjesztés emléktáblák elhelyezésérőlElőterjesztés emléktáblák elhelyezéséről  
Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről
 

 
Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokrólElőterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról  
Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

 
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményérőlTájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről  
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
 

 
Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekrőlTájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről  
Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről
 

 
Előterjesztés az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezésérőlElőterjesztés az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről  
Előterjesztés az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről
 

 
Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. I. negyedév)Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. I. negyedév)  
Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. I. negyedév)

 
Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati hátralékok alakulásárólTájékoztató a 2017. évi költségvetés I-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról  
Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról
 

 
Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés a Kaposvári Szakképzési Centrum által fenntartott  intézmények   átszervezésének véleményezésérőlElőterjesztés a Kaposvári Szakképzési Centrum által fenntartott  intézmények   átszervezésének véleményezéséről  
Előterjesztés a Kaposvári Szakképzési Centrum által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről
 

 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan napelempark céljára hasznosításárólElőterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan napelempark céljára hasznosításáról  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan napelempark céljára hasznosításáról
 

 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok fotovoltatikus kiserőmű megvalósítása céljára történő hasznosításárólElőterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok fotovoltatikus kiserőmű megvalósítása céljára történő hasznosításáról  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok fotovoltatikus kiserőmű megvalósítása céljára történő hasznosításáról
 

 
Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokról  
Előterjesztés alapítványi támogatásokról


Bizottsági ülések:

2017. április 26-án (szerda) 14.00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Köznevelési, Tudományos és Kulturális BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. április 26-án (szerda) 14.30 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Népjóléti BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. április 26-án (szerda) 14.30 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. április 26-án (szerda) 14.30 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. április 26-án (szerda) 15.00 óraLengyel Nemzetiségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. április 18-án (kedd) 9.00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Köznevelési, Tudományos és Kulturális BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. április 18-án (kedd) 13.00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Ifjúsági és Sport BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. április 18-án (kedd) 15.00 óraKaposszentjakabi Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. április 18-án (kedd) 16.30 óraKaposfüredi Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. április 19-én (szerda) 8.15 óraToponári Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. április 19-én (szerda) 9.00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. április 19-én (szerda) 11.00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Marketing és Turisztikai BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. április 19-én (szerda) 15.00 óraTöröcskei Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. április 19-én (szerda) 15.30 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Érdekegyeztető FórumMeghívó
Előterjesztések
2017. április 19-én (szerda) 15.30 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Gazdasági KamarákMeghívó
Előterjesztések
2017. április 19-én (szerda) 15.30 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető TanácsaMeghívó
Előterjesztések
2017. április 19-én (szerda) 16.00 óraNoszlopy G. u. 5. TanácskozóNépjóléti BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. április 20-án (csütörtök) 9.00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. április 20-án (csütörtök) 14.00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi BizottságMeghívó
Előterjesztések