ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. április 27-i ülését megelőző ülésére

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
 

 
2. 
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
 

 
3. 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
4. 
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményérőlTájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről  Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
 

 
5. 
Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekrőlTájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről  Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről
 

 
6. 
Előterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetésérőlElőterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről  Előterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről
 

 
7. 
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásról  Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásról
 

 
8. 
Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatrólElőterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatról  Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatról
 

 
9. 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításárólElőterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításáról  Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításáról
 

 
10. 
Előterjesztés a ZÁÉV Zrt-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület használat tárgyában kötendő megállapodásrólElőterjesztés a ZÁÉV Zrt-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület használat tárgyában kötendő megállapodásról  Előterjesztés a ZÁÉV Zrt-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület használat tárgyában kötendő megállapodásról
 

 
11. 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, egyéb tulajdonviszony rendezéssel kapcsolatos ügyekElőterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, egyéb tulajdonviszony rendezéssel kapcsolatos ügyek  Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, egyéb tulajdonviszony rendezéssel kapcsolatos ügyek
 

 
12. 
Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásárólElőterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról  Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról
 

 
13. 
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásról  Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásról
 

 
14. 
Előterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásrólElőterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról  Előterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról
 

 
15. 
Előterjesztés intézményvezető felmentésérőlElőterjesztés intézményvezető felmentéséről  Előterjesztés intézményvezető felmentéséről
 

 
16. 
Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról  Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról
 

 
17. 
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati megállapodásról  Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati megállapodásról
 

 
18. 
Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:

 
19. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről