ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. április 27-i ülését megelőző ülésére

Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
 

 
2. 
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
 

 
3. 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
4. 
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
5. 
Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezésérőlElőterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről  Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről
 

 
6. 
Előterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetésérőlElőterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről  Előterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről
 

 
7. 
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásról  Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásról
 

 
8. 
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásról  Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásról
 

 
9. 
Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról  Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról
 

 
10. 
Előterjesztés a ZÁÉV Zrt-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület használat tárgyában kötendő megállapodásrólElőterjesztés a ZÁÉV Zrt-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület használat tárgyában kötendő megállapodásról  Előterjesztés a ZÁÉV Zrt-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület használat tárgyában kötendő megállapodásról
 

 
11. 
Előterjesztés emléktáblák elhelyezésérőlElőterjesztés emléktáblák elhelyezéséről  Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről
 

 
12. 
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményérőlTájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről  Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről