ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. április 27-i ülését megelőző ülésére

Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
 

 
2. 
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
 

 
3. 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
4. 
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
5. 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításárólElőterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításáról  Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításáról
 

 
6. 
Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásárólElőterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról  Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról
 

 
7. 
Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
8. 
Előterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásrólElőterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról  Előterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról
 

 
9. 
Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekrőlTájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről  Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről
 

 
10. 
Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról