ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. április 27-i ülését megelőző ülésére

Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
 

 
2. 
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
 

 
3. 
Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezésérőlElőterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről  Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről
 

 
4. 
Előterjesztés emléktáblák elhelyezésérőlElőterjesztés emléktáblák elhelyezéséről  Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről
 

 
5. 
Előterjesztés intézményvezető felmentésérőlElőterjesztés intézményvezető felmentéséről  Előterjesztés intézményvezető felmentéséről
 

 
6. 
Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum digitalizálási stratégiájának elfogadásárólElőterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum digitalizálási stratégiájának elfogadásáról  Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum digitalizálási stratégiájának elfogadásáról
 

 
7. 
Előterjesztés az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezésérőlElőterjesztés az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről  Előterjesztés az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről
 

 
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:

 
8. 
Előterjesztés a Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret 2017. évi felosztásáról

 
9. 
Előterjesztés a Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keretének 2017. évi felosztásáról