ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. április 27-i ülését megelőző ülésére

Népjóléti Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
 

 
2. 
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
 

 
3. 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
4. 
Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
5. 
Zárt előterjesztés Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében

 
6. 
Zárt előterjesztés Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében

 
7. 
Zárt előterjesztés Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében

 
8. 
Zárt előterjesztés Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében

 
9. 
Zárt előterjesztés Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében

 
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:

 
10. 
Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

 
11. 
Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által, az Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére 2017. évben kiírt pályázat elbírálásáról

 
12. 
Zárt előterjesztés Előterjesztés gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz iránti kérelmek elbírálása tárgyában

 
13. 
Zárt előterjesztés Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által 2017. január, február hónapban kifizetett krízistámogatásokról

 
14. 
Zárt előterjesztés Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának hosszabbításáról

 
15. 
Zárt előterjesztés Előterjesztés kamatmentes kölcsön visszafizetésére részletfizetés engedélyezése tárgyában