ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. április 27-i ülését megelőző ülésére

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
 

 
2. 
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
 

 
3. 
Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásárólElőterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról  Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról
 

 
4. 
Előterjesztés emléktáblák elhelyezésérőlElőterjesztés emléktáblák elhelyezéséről  Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről
 

 
5. 
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
6. 
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásról  Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásról
 

 
7. 
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásról  Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásról
 

 
8. 
Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról  Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról
 

 
9. 
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati megállapodásrólElőterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati megállapodásról  Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati megállapodásról
 

 
10. 
Előterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetésérőlElőterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről  Előterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről
 

 
11. 
Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatrólElőterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatról  Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatról
 

 
12. 
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményérőlTájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről  Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
 

 
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:

 
13. 
Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények biztonságtechnikai felújítására beérkezett pályázatokról

 
14. 
Előterjesztés forgalomtechnikai intézkedések iránti kérelmek elbírálására