ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2019. április 25-i ülésére
   
9. változat

2019. május 06.
(hétfő) 16:14
 
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásárólElőterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérőlElőterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások módosításárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások módosításáról Előterjesztés a Előterjesztés a Előterjesztés nem lakás célú helyiségek és ingatlan bérbeadásárólElőterjesztés nem lakás célú helyiségek és ingatlan bérbeadásáról Előterjesztés a Kaposvár, Tallián Gyula közben a 776/4 hrsz-ú ingatlanon lévő hidrofor ház bontásárólElőterjesztés a Kaposvár, Tallián Gyula közben a 776/4 hrsz-ú ingatlanon lévő hidrofor ház bontásáról Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 117/b. szám alatti 6941/12 hrsz-ú ingatlan átjárási szolgalmi joggal való terhelésérőlElőterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 117/b. szám alatti 6941/12 hrsz-ú ingatlan átjárási szolgalmi joggal való terheléséről Előterjesztés a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2016-2017. évi fejlesztési feladatainak módosításához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásokrólElőterjesztés a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2016-2017. évi fejlesztési feladatainak módosításához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásokról Előterjesztés Kaposvár hosszú távú turisztikai fejlesztési irányaira vonatkozó javaslatokrólElőterjesztés Kaposvár hosszú távú turisztikai fejlesztési irányaira vonatkozó javaslatokról
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításárólElőterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények intézményvezetői, valamint tagintézmény-vezetői megbízásainak véleményezésérőlElőterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények intézményvezetői, valamint tagintézmény-vezetői megbízásainak véleményezéséről Előterjesztés Partnerségi egyeztetés lezárásáról (M15/2019-OTÉK II. rész módosítás kapcsán)Előterjesztés Partnerségi egyeztetés lezárásáról (M15/2019-OTÉK II. rész módosítás kapcsán) Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásárólElőterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról Tájékoztató a 2018. évi közbeszerzésekrőlTájékoztató a 2018. évi közbeszerzésekről Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2018. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményérőlTájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2018. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről Előterjesztés a Fő u. 1. szám alatti 320 hrsz-ú ingatlan telekalakításárólElőterjesztés a Fő u. 1. szám alatti 320 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításárólElőterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, Előterjesztés a Kaposgrid Projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának 2. számú módosításárólElőterjesztés a Kaposgrid Projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának 2. számú módosításáról
Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokrólElőterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati hátralékok alakulásárólTájékoztató a 2019. évi költségvetés I-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2019. I. negyedév)Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2019. I. negyedév) Előterjesztés a bírósági ülnökök megválasztásárólElőterjesztés a bírósági ülnökök megválasztásáról Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának LIFE hungAIRy című projektben való részvételéről és partnerségi szerződés megkötésérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának LIFE hungAIRy című projektben való részvételéről és partnerségi szerződés megkötéséről Előterjesztés az új versenyuszoda átadásáról és a 2019. évi kiemelt úszóversenyekrőlElőterjesztés az új versenyuszoda átadásáról és a 2019. évi kiemelt úszóversenyekről Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokról


Közgyűlési meghívó


Napirendi pontok:

 
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásárólElőterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról  
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról
 

 
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérőlElőterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 

 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások módosításárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások módosításáról  
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások módosításáról
 

 
Előterjesztés a Előterjesztés a  
Előterjesztés a "Virágosabb, zöldebb Kaposvárért" környezetszépítő versenyről
 

 
Előterjesztés nem lakás célú helyiségek és ingatlan bérbeadásárólElőterjesztés nem lakás célú helyiségek és ingatlan bérbeadásáról  
Előterjesztés nem lakás célú helyiségek és ingatlan bérbeadásáról
 

 
Előterjesztés a Kaposvár, Tallián Gyula közben a 776/4 hrsz-ú ingatlanon lévő hidrofor ház bontásárólElőterjesztés a Kaposvár, Tallián Gyula közben a 776/4 hrsz-ú ingatlanon lévő hidrofor ház bontásáról  
Előterjesztés a Kaposvár, Tallián Gyula közben a 776/4 hrsz-ú ingatlanon lévő hidrofor ház bontásáról
 

 
Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 117/b. szám alatti 6941/12 hrsz-ú ingatlan átjárási szolgalmi joggal való terhelésérőlElőterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 117/b. szám alatti 6941/12 hrsz-ú ingatlan átjárási szolgalmi joggal való terheléséről  
Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 117/b. szám alatti 6941/12 hrsz-ú ingatlan átjárási szolgalmi joggal való terheléséről
 

 
Előterjesztés a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2016-2017. évi fejlesztési feladatainak módosításához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásokrólElőterjesztés a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2016-2017. évi fejlesztési feladatainak módosításához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásokról  
Előterjesztés a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2016-2017. évi fejlesztési feladatainak módosításához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásokról
 

 
Előterjesztés Kaposvár hosszú távú turisztikai fejlesztési irányaira vonatkozó javaslatokrólElőterjesztés Kaposvár hosszú távú turisztikai fejlesztési irányaira vonatkozó javaslatokról  
Előterjesztés Kaposvár hosszú távú turisztikai fejlesztési irányaira vonatkozó javaslatokról
 

 
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításárólElőterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról  
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
 

 
Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények intézményvezetői, valamint tagintézmény-vezetői megbízásainak véleményezésérőlElőterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények intézményvezetői, valamint tagintézmény-vezetői megbízásainak véleményezéséről  
Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények intézményvezetői, valamint tagintézmény-vezetői megbízásainak véleményezéséről
 
  • Zárt előterjesztés  Delyné Horváth Andrea - Honvéd Utcai Tagiskola
  • Zárt előterjesztés  Horváth Edit - Pécsi Utcai Tagiskola
  • Zárt előterjesztés  Jakó Zoltán - Gárdonyi Géza Tagiskola
  • Zárt előterjesztés  Kromjákné Hilt Angella - Toponári Tagiskola
  • Zárt előterjesztés  Molnár Anna - Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. és Gimnázium
  • Zárt előterjesztés  Puska Zoltán - Zrínyi Ilona Tagiskola
  • Zárt előterjesztés  Szabó Zoltánné - Kodály Zoltán Központi Általános Iskola
  • Zárt előterjesztés  Varga János - Benedek Elek Tagiskola
  • Bizottsági vélemények

 
Előterjesztés Partnerségi egyeztetés lezárásáról (M15/2019-OTÉK II. rész módosítás kapcsán)Előterjesztés Partnerségi egyeztetés lezárásáról (M15/2019-OTÉK II. rész módosítás kapcsán)  
Előterjesztés Partnerségi egyeztetés lezárásáról (M15/2019-OTÉK II. rész módosítás kapcsán)
 

 
Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásárólElőterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról  
Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról
 

 
Tájékoztató a 2018. évi közbeszerzésekrőlTájékoztató a 2018. évi közbeszerzésekről  
Tájékoztató a 2018. évi közbeszerzésekről
 

 
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2018. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményérőlTájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2018. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről  
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2018. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
 

 
Előterjesztés a Fő u. 1. szám alatti 320 hrsz-ú ingatlan telekalakításárólElőterjesztés a Fő u. 1. szám alatti 320 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról  
Előterjesztés a Fő u. 1. szám alatti 320 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról
 

 
Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításárólElőterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról  
Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról
 

 
Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú,  
Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" elnevezésű felhívásra benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodásról
 

 
Előterjesztés a Kaposgrid Projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának 2. számú módosításárólElőterjesztés a Kaposgrid Projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának 2. számú módosításáról  
Előterjesztés a Kaposgrid Projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának 2. számú módosításáról
 

 
Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokrólElőterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról  
Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

 
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati hátralékok alakulásárólTájékoztató a 2019. évi költségvetés I-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról  
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról
 

 
Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2019. I. negyedév)Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2019. I. negyedév)  
Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2019. I. negyedév)

 
Előterjesztés a bírósági ülnökök megválasztásárólElőterjesztés a bírósági ülnökök megválasztásáról  
Zárt előterjesztés Előterjesztés a bírósági ülnökök megválasztásáról

 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának LIFE hungAIRy című projektben való részvételéről és partnerségi szerződés megkötésérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának LIFE hungAIRy című projektben való részvételéről és partnerségi szerződés megkötéséről  
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának LIFE hungAIRy című projektben való részvételéről és partnerségi szerződés megkötéséről
 

 
Előterjesztés az új versenyuszoda átadásáról és a 2019. évi kiemelt úszóversenyekrőlElőterjesztés az új versenyuszoda átadásáról és a 2019. évi kiemelt úszóversenyekről  
Előterjesztés az új versenyuszoda átadásáról és a 2019. évi kiemelt úszóversenyekről
 

 
Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokról  
Előterjesztés alapítványi támogatásokról


Bizottsági ülések:

2019. április 24-én (szerda) 15:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi BizottságMeghívó
Előterjesztések
2019. április 24-én (szerda) 15:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási BizottságMeghívó
Előterjesztések
2019. április 16-án (kedd) 9:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Köznevelési, Tudományos és Kulturális BizottságMeghívó
Előterjesztések
2019. április 16-án (kedd) 13:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Ifjúsági és Sport BizottságMeghívó
Előterjesztések
2019. április 16-án (kedd) 15:00 óraKaposszentjakabi Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2019. április 16-án (kedd) 16:30 óraKaposfüredi Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2019. április 17-én (szerda) 9:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki BizottságMeghívó
Előterjesztések
2019. április 17-én (szerda) 9:15 óraToponári Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2019. április 17-én (szerda) 11:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Marketing és Turisztikai BizottságMeghívó
Előterjesztések
2019. április 17-én (szerda) 15:00 óraTöröcskei Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2019. április 17-én (szerda) 15:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Érdekegyeztető FórumMeghívó
Előterjesztések
2019. április 17-án (szerda) 15:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Gazdasági KamarákMeghívó
Előterjesztések
2019. április 17-án (szerda) 15:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető TanácsaMeghívó
Előterjesztések
2019. április 17-én (szerda) 16:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Népjóléti BizottságMeghívó
Előterjesztések
2019. április 18-án (csütörtök) 9:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási BizottságMeghívó
Előterjesztések
2019. április 18-án (csütörtök) 14:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi BizottságMeghívó
Előterjesztések