ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. december 1-i ülésére9. változat
2008.12.12. 10:30
Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:

<----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <---->
<----> <----> <----> <-- <----> <-- <----> <----> <----> <----> <----> <---->
<----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <---->
<----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <---->
<----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <---->
<----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <---->

<-- ->
Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének -III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról

 
Előterjesztés a 2009. évi költségvetési koncepcióról

 
Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
Előterjesztés a helyi adórendelet felülvizsgálatáról

 
Előterjesztés a Csiky Gergely Színház gazdasági társasággá történő alakításáról

 
Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról

 
Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról

 
Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. január -től történő ellátásáról és díjairól Kaposvár város közigazgatási területén

 
Előterjesztés a városrehabilitációs rendelet megalkotásáról és az ahhoz kapcsolódó megbízási szerződés elfogadásáról

 
Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló- többször módosított- 34/2005.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
Előterjesztés a Foglalkoztatási Támogatási Keret szabályainak felülvizsgálatáról

 
Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
Előterjesztés a kitüntetési rendelet módosításáról

 
Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának magasabb rendű jogszabályok változása általi módosításáról

 
Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló- többször módosított- 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
Előterjesztés a megyei jogú város gyermekvédelmi szakellátási feladatainak ellátásáról

 
Előterjesztés a helyi építészeti értékekről szóló rendelet felülvizsgálatáról

 
Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatos 2008.évi igényekről és koncepciókról

 
Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jeg- és bérletárak módosításáról

 
Előterjesztés a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító okiratainak módosításáról

 
Előterjesztés a KAVIZ Kf-vel az önkormányzati víziközmű vagyon üzemeltetésbe átadásáról kötendő megállapodásról

 
Előterjesztés a 2009. évi kiemelt városi rendezvényekről

 
Előterjesztés a 2009/201-es tanévben indítandó óvodai csoportok, általános és középiskolai osztályok számáról, valamint az óvodai és általános iskolai beiratkozások időpontjának meghatározásáról

 
Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2009. évi működési előleg kérelmeiről

 
Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola sportolói hozzájárulás fizetési rendjéről

 
Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanácsának működéséről és a fiókkönyvtárak helyzetéről

 
Előterjesztés a köztéri szobrok elhelyezéséről a Noszlopy Gáspár és az Ady Endre utcákban

 
Előterjesztés Kaposvár város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról

 
Előterjesztés a Füredi úti volt katonai lőtér területének energetikai célú hasznosításáról

 
Előterjesztés a Kontrássy u. 4. szám alatti épület homlokzati díszeinek helyreállításáról

 
Előterjesztés az elhullott állat begyűjtő-átrakó telep üzemeltetési költségeiről

 
Előterjesztés a Kecelhegyi 9729/1-18. hrs-ú ingatlanok beépítési határidejének módosításáról

 
Előterjesztés a Keleti Ipari Park bővítésével kapcsolatos DDO-2008/1.1.1 A jelű pályázaton való részvétel jóváhagyásáról és a projekt megvalósításához szükséges saját forrásigény biztosításáról

 
Előterjesztés a kaposvári 3530. hrs-ú ingatlan kivétele a Garanciaalapba tartozó ingatlanok közül

 
Előterjesztés a kaposvári 5894/32. hrs-ú közterület értékesítéséről

 
Előterjesztés a Sávház épületének tetején mikrohullámú csomóponti állomás létesítéséről

 
Előterjesztés a Dombóvári úton lévő 0285/2 hrs-ú ingatlan értékesítéséről

 
Előterjesztés a Rákóczi Stadion területén lévő büfék bérleti díjának elengedéséről

 
Előterjesztés a Kaposvár, Petőfi u. 56. szám alatti ingatlan- volt Petőfi Sándor Általános Iskola- CBA Kereskedelmi Kft. részére való értékesítése tárgyában kötendő adásvételi szerződés vételhátralékot biztosító mellékkötelezettség módosításáról

 
Előterjesztés a Kaposvá-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosításáról

 
Előterjesztés a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

 
Előterjesztés utca elnevezéséről

 
Előterjesztés az Ady E. u. Déli tömb hasznosításáról

 
Előterjesztés a Kaposvár, Kisgáti városrész III. ütem lakóterület fejlesztéséről

 
Tájékoztató Kováts Imre képviselő úr gazdaságélénkítő és keresletnövelő önkormányzati intézkedésekre vonatkozó javaslatairól

 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról

 
Előterjesztés a kaposvári belvárosi fizetőparkolási rend felülvizsgálatáról

 
Csatlakozó előterjesztés az SZDSZ Közgyűlési Frakciója által a kaposvári belvárosi fizetőparkolási rend felülvizsgálatáról készített előterjesztéséhez

 
Előterjesztés a polgármester jutalmáról

 
Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

 
Előterjesztés a Közgyűlés 2009. évi munkatervéről és jogalkotási programjáról

 
Előterjesztés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról

 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2009. teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározásáról

 
Tájékoztató a címzetes főjegyző 2008. évi teljesítményértékeléséről

 
Tájékoztató a 2008. évi költségvetés -X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

 
Tájékoztató a felterjesztésekről

 
Előterjesztés a pályázatok benyújtásához szükséges önkormányzati határozatokról

 
Előterjesztés lakóépületek energi-megtakarítást célzó korszerűsítéséről

 Bizottsági ülések:

2008. december 1-én (csütörtökön)
7.30 órakor
T/103Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság
rendkívüli ülés
Meghívó
 
2008. december 1-én (csütörtökön)
7.45 órakor
T/103Népjóléti Bizottság
rendkívüli ülés
Meghívó
 
2008. december 1. (hétfő)
18.00 óra
Toponári Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2008. december 2. (kedd)
8.00 óra
T/103 Oktatási, Tudományos és Kulturális BizottságMeghívó
Előterjesztések
2008. december 2. (kedd)
10.00 óra
Lengyel Kisebbségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2008. december 1. (hétfő)
13.00 óra
T/103 SportbizottságMeghívó
Előterjesztések
2008. december 2. (kedd)
15.00 óra
Szentjakabi Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2008. december 2. (kedd)
16.00 óra
Noszlopy Népjóléti BizottságMeghívó
Előterjesztések
2008. december 2. (kedd)
18.00 óra
Kaposfüredi Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2008. december 3. (szerda)
10.00 óra
T/103 Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok BizottságaMeghívó
Előterjesztések
2008. december 3. (szerda)
15.00 óra
T/103 Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki BizottságMeghívó
Előterjesztések
2008. december 3. (szerda)
15.00 óra
Sajtószoba KIÉTMeghívó
Előterjesztések
2008. december 3. (szerda)
16.00 óra
Sajtószoba Érdekegyeztető FórumMeghívó
Előterjesztések
2008. december 3. (szerda)
16.00 óra
Sajtószoba Gazdasági KamarákMeghívó
Előterjesztések
2008. december 3. (szerda)
16.00 óra
Német Kisebbségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2008. december 4. (csütörtök)
15.00 óra
Töröcskei Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2008. december 4. (csütörtök)
8.00 óra
T/103 Vagyongazdálkodási és Turisztikai BizottságMeghívó
Előterjesztések
2008. december 4. (csütörtök)
9.00 óra
Cigány Kisebbségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2008. december 4. (csütörtök)
13.00 óra
T/103 Pénzügyi BizottságMeghívó
Előterjesztések
2008. december 4. (csütörtök)
15.30 óra
I/118 Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi BizottságMeghívó
Előterjesztések
2008. december 4. (csütörtök)
17.00 óra
Horvát Kisebbségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések