ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. december 7-i ülésére
   
9. változat

2017. december 06.
(szerda) 16:21
 
Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról Előterjesztés ingatlan használatba adásról, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatárólElőterjesztés ingatlan használatba adásról, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásárólElőterjesztés a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról Előterjesztés a Közgyűlés 2018. évi munkatervérőlElőterjesztés a Közgyűlés 2018. évi munkatervéről Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításárólElőterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításárólElőterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának elfogadásárólElőterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának elfogadásáról Előterjesztés a Beszerzési szabályzat módosításárólElőterjesztés a Beszerzési szabályzat módosításáról
Előterjesztés KAVÍZ Kft.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződésekrőlElőterjesztés KAVÍZ Kft.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződésekről Előterjesztés Településképi arculati kézikönyv és Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadásárólElőterjesztés Településképi arculati kézikönyv és Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról Előterjesztés az Ezüsthárs lakópark területén lévő egyes ingatlanok megvásárlásáról, illetve térítésmentes tulajdonba vételérőlElőterjesztés az Ezüsthárs lakópark területén lévő egyes ingatlanok megvásárlásáról, illetve térítésmentes tulajdonba vételéről Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésrőlElőterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésről Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítésérőlElőterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről Előterjesztés a Készenléti Rendőrséggel kötött bérleti szerződés módosításárólElőterjesztés a Készenléti Rendőrséggel kötött bérleti szerződés módosításáról Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokrólElőterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásárólTájékoztató a 2017. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma AkciótervérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervéről Előterjesztés a IX. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei FesztiválrólElőterjesztés a IX. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválról
Előterjesztés vagyonhasznosítási ügyekrőlElőterjesztés vagyonhasznosítási ügyekről Beszámoló a cseri- és a donneri közösségi tervezésérőlBeszámoló a cseri- és a donneri közösségi tervezéséről Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokról


Közgyűlési meghívó


Napirendi pontok:

 
Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról  
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés ingatlan használatba adásról, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatárólElőterjesztés ingatlan használatba adásról, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról  
Előterjesztés ingatlan használatba adásról, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról és a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról
 

 
Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásárólElőterjesztés a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról  
Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
 

 
Előterjesztés a Közgyűlés 2018. évi munkatervérőlElőterjesztés a Közgyűlés 2018. évi munkatervéről  
Előterjesztés a Közgyűlés 2018. évi munkatervéről

 
Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításárólElőterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról  
Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
 

 
Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításárólElőterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról  
Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
 

 
Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának elfogadásárólElőterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának elfogadásáról  
Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának elfogadásáról
 

 
Előterjesztés a Beszerzési szabályzat módosításárólElőterjesztés a Beszerzési szabályzat módosításáról  
Előterjesztés a Beszerzési szabályzat módosításáról
 

 
Előterjesztés KAVÍZ Kft.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződésekrőlElőterjesztés KAVÍZ Kft.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződésekről  
Előterjesztés KAVÍZ Kft.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződésekről
 

 
Előterjesztés Településképi arculati kézikönyv és Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadásárólElőterjesztés Településképi arculati kézikönyv és Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról  
Előterjesztés Településképi arculati kézikönyv és Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
 

 
Előterjesztés az Ezüsthárs lakópark területén lévő egyes ingatlanok megvásárlásáról, illetve térítésmentes tulajdonba vételérőlElőterjesztés az Ezüsthárs lakópark területén lévő egyes ingatlanok megvásárlásáról, illetve térítésmentes tulajdonba vételéről  
Előterjesztés az Ezüsthárs lakópark területén lévő egyes ingatlanok megvásárlásáról, illetve térítésmentes tulajdonba vételéről
 

 
Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésrőlElőterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésről  
Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésről
 

 
Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítésérőlElőterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről  
Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről
 

 
Előterjesztés a Készenléti Rendőrséggel kötött bérleti szerződés módosításárólElőterjesztés a Készenléti Rendőrséggel kötött bérleti szerződés módosításáról  
Előterjesztés a Készenléti Rendőrséggel kötött bérleti szerződés módosításáról
 

 
Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokrólElőterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról  
Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

 
Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásárólTájékoztató a 2017. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról  
Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
 

 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma AkciótervérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervéről  
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervéről
 

 
Előterjesztés a IX. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei FesztiválrólElőterjesztés a IX. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválról  
Előterjesztés a IX. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválról
 

 
Előterjesztés vagyonhasznosítási ügyekrőlElőterjesztés vagyonhasznosítási ügyekről  
Előterjesztés vagyonhasznosítási ügyekről
 

 
Beszámoló a cseri- és a donneri közösségi tervezésérőlBeszámoló a cseri- és a donneri közösségi tervezéséről  
Beszámoló a cseri- és a donneri közösségi tervezéséről

 
Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokról  
Előterjesztés alapítványi támogatásokról


Bizottsági ülések:

2017. december 6-án (szerda) 15:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. december 6-án (szerda) 15:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. november 27-én (hétfő) 9:30 óra (9:00 óra közmeghallgatás)Lengyel Nemzetiségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. november 28-án (kedd) 9:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Köznevelési, Tudományos és Kulturális BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. november 28-án (kedd) 13:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Ifjúsági és Sport BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. november 28-án (kedd) 14:00 óra (13:30 óra közmeghallgatás)Horvát Nemzetiségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. november 28-án (kedd) 15:00 óraKaposszentjakabi Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. november 28-án (kedd) 15:15 óra (15:00 óra közmeghallgatás)Német Nemzetiségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. november 28-án (kedd) 16:30 óraKaposfüredi Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. november 29-én (szerda) 8:15 óraToponári Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. november 29-én (szerda) 9:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. november 29-én (szerda) 9:00 óraRoma Nemzetiségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. november 29-én (szerda) 11:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Marketing és Turisztikai BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. november 29-én (szerda) 15:00 óraTöröcskei Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2017. november 29-én (szerda) 15:30 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Gazdasági KamarákMeghívó
Előterjesztések
2017. november 29-én (szerda) 15:30 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Érdekegyeztető FórumMeghívó
Előterjesztések
2017. november 29-én (szerda) 15:30 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető TanácsaMeghívó
Előterjesztések
2017. november 29-én (szerda) 16:00 óraNoszlopy G. u. 5. TanácskozóNépjóléti BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. november 30-án (csütörtök) 9:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. november 30-án (csütörtök) 14:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi BizottságMeghívó
Előterjesztések
2017. november 30-án (csütörtök) 15:15 óra (15:00 óra közmeghallgatás)Örmény Nemzetiségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések