ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. november 17-i ülésére


Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének és az önkormányzat lakásrendeletének módosításáról ELŐTERJESZTÉS a távhőszolgáltatás alapdíjainak módosításáról ELŐTERJESZTÉS a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról ELŐTERJESZTÉS a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról ELŐTERJESZTÉS az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról és a vízterhelési díjelőlegről, a 2006. évi vízterhelési díjról ELŐTERJESZTÉS a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról ELŐTERJESZTÉS a temetkezési díjak módosításáról ELŐTERJESZTÉS a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS az ügyrend  módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár Kártyáról szóló módosított 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
ELŐTERJESZTÉS a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001.(III.1.) többször módosított önkormányzati rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, a nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 34/2005 (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet módosításról ELŐTERJESZTÉS a pénzügyi végrehajtási társulási megállapodás módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári  Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Raktár utcai körforgalmi csomópont építése tárgyú beruházásról ELŐTERJESZTÉS a Vár utca déli tömbjének hasznosításáról ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatt lévő ingatlan hasznosításáról ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, gróf Apponyi A. u. 51. sz. alatti ingatlan értékesítéséről ELŐTERJESZTÉS a Fonyód, Bartók B. utca 112. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Honvéd u. 13. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Hunyadi J. u. 51. sz. alatti üresen álló bérlakások bérlakás-állományból való törléséről és értékesítéséről ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Ady E. u. 6. szám alatti ingatlan homlokzat és tetőfelújításáról ELŐTERJESZTÉS az 5754/52. hrsz-ú ingatlan beépítéséről ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Vásárcsarnok D-Ny-i részén kialakított üzletek fennmaradási engedély kérelméről ELŐTERJESZTÉS ingatlan belterületbe csatolásáról ELŐTERJESZTÉS vételi jog alapításáról ELŐTERJESZTÉS a Rózsa Ferenc Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet kérelméről ELŐTERJESZTÉS Pintér Lóránd képviselő egyéni képviselői indítványa a desedai kempingről Csatlakozó ELŐTERJESZTÉS Pintér Lóránd egyéni képviselői indítványához
ELŐTERJESZTÉS Pintér Lóránd egyéni képviselői indítványa gazdaságfejlesztési, kistérségi és regionális vitanap kezdeményezéséről Csatlakozó ELŐTERJESZTÉS Pintér Lóránd képviselő úrnak Gazdaságfejlesztési, kistérségi és regionális vitanap kezdeményezése c. előterjesztéséhez ELŐTERJESZTÉS a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő Toponár-i temetőkben ellátandó temetkezéssel kapcsolatos közfeladatok biztosításáról ELŐTERJESZTÉS a Corum Consulting Kft. ingatlancsere kérelméről ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a Kaposmenti Regionális Hulladékgazdálkodási Programprojekt költségeinek és önrészének finanszírozására a Kaposvári Városgazdálkodási Rt-vel kötendő együttműködési szerződésről ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Liszt Ferenc Zeneiskola és egyes önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Sportiskola Alapító Okiratának módosításáról
ELŐTERJESZTÉS HEFOP pályázatok beadásáról ELŐTERJESZTÉS a Bartók Béla Úti Általános Iskolában 1 igazgatóhelyettes státusz visszavonásáról ELŐTERJESZTÉS a Kaposfüredi SE labdarugó pályájának felújítására biztosított összeg felhasználásáról ELŐTERJESZTÉS a megyei jogú város gyermekvédelmi szakellátási feladatairól ELŐTERJESZTÉS a Szociális Gondozási Központ pályázatának támogatásáról ELŐTERJESZTÉS a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Tömegközlekedési Rt alapító okiratának módosításáról és új igazgatósági tag delegálásáról ELŐTERJESZTÉS a napirenden kívüli hozzászólással kapcsolatos törvényességi észrevételről TÁJÉKOZTATÓ a 2005. augusztus 21-22-ei felhőszakadás következményeiről és a védekezési, kárelhárítási munkákról TÁJÉKOZTATÓ a 2005. évi költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
TÁJÉKOZTATÓ a címzetes főjegyző 2005. évi teljesítményértékeléséről ELŐTERJESZTÉS a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2006. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról TÁJÉKOZTATÓ a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2005. III. negyedév) JELENTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Dél-dunántúli Térségi Tervező Hálózat kialakítására Utijelentés a németországi testvérvárosban, Glinde-ben 2005. szeptember 29 és október 2 között tett látogatásról 
ELŐTERJESZTÉS alpolgármester választásáról


Tervezett napirendi pontok:
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének és az önkormányzat lakásrendeletének módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a távhőszolgáltatás alapdíjainak módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról és a vízterhelési díjelőlegről, a 2006. évi vízterhelési díjról
2006. évi díj-megállapítási kérelem
Mellékletek 1.
Mellékletek 2.
Mellékletek 3.
Jegyzőkönyv
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a temetkezési díjak módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Táblázatok
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az ügyrend módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár Kártyáról szóló módosított 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001.(III.1.) többször módosított önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, a nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 34/2005 (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet módosításról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a pénzügyi végrehajtási társulási megállapodás módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Raktár utcai körforgalmi csomópont építése tárgyú beruházásról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Vár utca déli tömbjének hasznosításáról
Módosított pályázati kiírás
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatt lévő ingatlan hasznosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, gróf Apponyi A. u. 51. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Fonyód, Bartók B. utca 112. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Honvéd u. 13. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Hunyadi J. u. 51. sz. alatti üresen álló bérlakások bérlakás-állományból való törléséről és értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Ady E. u. 6. szám alatti ingatlan homlokzat és tetőfelújításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az 5754/52. hrsz-ú ingatlan beépítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Vásárcsarnok D-Ny-i részén kialakított üzletek fennmaradási engedély kérelméről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS ingatlan belterületbe csatolásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS vételi jog alapításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Rózsa Ferenc Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet kérelméről
Bizottsági vélemények
Pintér Lóránd képviselő egyéni képviselői indítványa a desedai kempingről
Csatlakozó ELŐTERJESZTÉS Pintér Lóránd egyéni képviselői indítványához
Bizottsági vélemények
Pintér Lóránd egyéni képviselői indítványa gazdaságfejlesztési, kistérségi és regionális vitanap kezdeményezéséről
Csatlakozó ELŐTERJESZTÉS Pintér Lóránd képviselő úrnak Gazdaságfejlesztési, kistérségi és regionális vitanap kezdeményezése c. előterjesztéséhez
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő Toponár-i temetőkben ellátandó temetkezéssel kapcsolatos közfeladatok biztosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Corum Consulting Kft. ingatlancsere kérelméről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposmenti Regionális Hulladékgazdálkodási Programprojekt költségeinek és önrészének finanszírozására a Kaposvári Városgazdálkodási Rt-vel kötendő együttműködési szerződésről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Liszt Ferenc Zeneiskola és egyes önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Sportiskola Alapító Okiratának módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS HEFOP pályázatok beadásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Bartók Béla Úti Általános Iskolában 1 igazgatóhelyettes státusz visszavonásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposfüredi SE labdarugó pályájának felújítására biztosított összeg felhasználásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a megyei jogú város gyermekvédelmi szakellátási feladatairól
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Szociális Gondozási Központ pályázatának támogatásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Tömegközlekedési Rt alapító okiratának módosításáról és új igazgatósági tag delegálásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a napirenden kívüli hozzászólással kapcsolatos törvényességi észrevételről
Bizottsági vélemények
TÁJÉKOZTATÓ a 2005. augusztus 21-22-ei felhőszakadás következményeiről és a védekezési, kárelhárítási munkákról
TÁJÉKOZTATÓ a 2005. évi költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
Melléklet 1.
Melléklet 2.
TÁJÉKOZTATÓ a címzetes főjegyző 2005. évi teljesítményértékeléséről
ELŐTERJESZTÉS a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2006. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról
TÁJÉKOZTATÓ a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2005. III. negyedév)
JELENTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Dél-dunántúli Térségi Tervező Hálózat kialakítására
Utijelentés a németországi testvérvárosban, Glinde-ben 2005. szeptember 29 és október 2 között tett látogatásról
ELŐTERJESZTÉS alpolgármester választásáról


Bizottsági ülések:
1. 2005. november 7. (hétfő) 1600 Toponári Településrészi Önkormányzat Meghívó
Előterjesztések
2. 2005. november 8. (kedd) 800 Díszterem Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság Meghívó
Előterjesztések
3. 2005. november 8. (kedd) 1300 Fszt.15. Sportbizottság Meghívó
Előterjesztések
4. 2005. november 8. (kedd) 1500 Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzat Meghívó
5. 2005. november 8. (kedd) 1600 Noszlopy G. u.5. Népjóléti Bizottság Meghívó
Előterjesztések
6. 2005. november 8. (kedd) 1700 Töröcskei Településrészi Önkormányzat Meghívó
7. 2005. november 9. (szerda) Pécs kihelyezett ülés Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Meghívó
Tájékoztató
8. 2005. november 9. (szerda) 1500 Fszt. 15. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság Meghívó
Előterjesztések
9. 2005. november 9. (szerda) 1500 Díszterem KIÉT Meghívó
10. 2005. november 9. (szerda) 1600 Díszterem Érdekegyeztető Fórum, Kamarák Meghívó
Előterjesztések
11. 2005. november 9. (szerda) 1600 Német Kisebbségi Önkormányzat Meghívó
Előterjesztések
12. 2005. november 9. (szerda) 1800 Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat Meghívó
Előterjesztések
13. 2005. november 10. (csütörtök) 800 Fszt. 15. Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság Meghívó
Előterjesztések
14. 2005. november 10. (csütörtök) 900 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Meghívó
Előterjesztések
15. 2005. november 10. (csütörtök) 1300 Fszt. 15. Pénzügyi Bizottság Meghívó
Előterjesztések
16. 2005. november 10. (csütörtök) 1500 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Meghívó
Előterjesztések
17. 2005. november 10. (csütörtök) 1530 I/118 Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Meghívó
Előterjesztések
18. 2005. november 10. (csütörtök) 1700 Horvát Kisebbségi Önkormányzat Meghívó
Előterjesztések