ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. november 1-i ülését megelőző ülésre

Oktatási, Tudományos és Kulturális BizottságNapirend:


1. Előterjesztés a Kaposvár kártyáról szóló módosított 5/2005. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. Előterjesztés a Liszt Ferenc Zeneiskola és egyes önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról

3. Előterjesztés HEFOP pályázatok beadásáról

4. Előterjesztés a Bartók Béla úti Általános Iskolában egy igazgatóhelyettes státusz visszavonásáról

Átruházott hatáskörű ügyek:

5. Előterjesztés az Oktatási Alap 2005. évi pénzmaradványáról, a Honvéd utcai Általános Iskola és a Városi Óvodavezetők Munkaközössége pályázatáról

6. Előterjesztés az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 7/2005. (IV.12.) határozata VI/71., VII/87. pontjai visszavonásáról és új támogatási kérelmekről

7. Javaslatok a 2006. évi bizottsági munkatervhez

8. Kitüntetési javaslatok