ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. november 1-i ülését megelőző ülésre

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki BizottságNapirend:


1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének módosításáról

2. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról

3. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról

4. Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról

      2006. évi dí-megállapítási kérelem

      Mellékletek 1.


      Mellékletek 2.


      Mellékletek 3.


      Jegyzőkönyv


5. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról

6. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6. ) önkormányzati rendelet módosításáról

      Táblázatok

7. Előterjesztés a távhőszolgáltatás díjainak módosításáról

8. Előterjesztés a helyi autóbus-közlekedés díjainak módosításáról

9. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló rendelet módosításáról

10. Előterjesztés a Vár utca déli tömbjének hasznosításáról

11. Előterjesztés ingatlan belterületbe csatolásáról

12. Előterjesztés a Raktár utcai körforgalmú csomópont beruházásáról

13. Előterjesztés a Corum Consulting Kft ingatlancsere kérelméről


Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó napirendi pontok:

14. Előterjesztés forgalmi rend változásokról

15. Előterjesztés a Hild díjas városokról szóló könyv megjelenésének támogatásáról

16. Javaslat kitüntetések adományozására (szóbeli)