ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. november 1-i ülését megelőző ülésre

Pénzügyi BizottságNapirend:


1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének és az Önkormányzat lakásrendeletének módosításáról

2. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról

3. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról

4. Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról

      2006. évi dí-megállapítási kérelem

      Mellékletek 1.


      Mellékletek 2.


      Mellékletek 3.


      Jegyzőkönyv


5. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról

6. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

      Táblázatok

7. Előterjesztés a távhőszolgáltatás alapdíjainak módosításáról

8. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. Előterjesztés a helyi autóbus-közlekedés díjainak módosításáról

10. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. Előterjesztés az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról

12. Előterjesztés a Kaposvár, Hunyadi u. 51. szám alatti üresen álló bérlakások bérlaká-állományból való törléséről és értékesítéséről

13. Előterjesztés a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő Toponári temetőben ellátandó temetkezéssel kapcsolatos közfeladatok biztosításáról

14. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. szám alatt lévő ingatlan hasznosításáról

15. Előterjesztés HEFOP pályázatok beadásáról

16. Előterjesztés a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

17. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 13. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról

18. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 6. szám alatti ingatlan homlokza- és tetőfelújításáról

19. Előterjesztés vételi jog alapításáról

20. Előterjesztés a Kaposvár, Vásárcsarnok -N-i részén kialakított üzletek fennmaradási engedély kérelméről

21. Előterjesztés az 5754/52. hrs-ú ingatlan beépítéséről

22. Előterjesztés a megyei jogú város gyermekvédelmi szakellátási feladatairól

23. Előterjesztés a Raktár utcai körforgalmi csomópont beruházásáról

24. Előterjesztés a Bartók Béla Úti Általános Iskola egy igazgatóhelyettes státusz visszavonásáról

25. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

26. Előterjesztés a Fonyód, Bartók Béla u. 112. szám alatti ingatlan értékesítéséről

27. Előterjesztés a Kaposvár, Gróf Apponyi u. 51. szám alatti ingatlan értékesítéséről

28. Előterjesztés a Kaposmenti Regionális Hulladékgazdálkodási Program projektköltségeinek és önrészének finanszírozására a Kaposvári Városgazdálkodási Rt-vel kötendő együttműködési szerződésről

29. Előterjesztés a Corum Consulting Kft. ingatlancsere kérelméről


A bizottság saját hatáskörében tárgyalandó napirendjei:

29. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a felügyelete alatt működő önálló költségvetési szervekre vonatkozó 2006. évi ellenőrzési munkatervéről