ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. november 1-i ülését megelőző ülésre

Népjóléti BizottságNapirend:


1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének és az Önkormányzat lakásrendeletének módosításáról

2. Előterjesztés az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról

3. Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ pályázatának támogatásáról

4. Előterjesztés a megyei jogú város gyermekvédelmi szakellátási feladatairól

5. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. Előterjesztés a Stíltex Szociális Foglalkoztató vezető megbízásáról (zárt)

7. Előterjesztések fellebbezési ügyekben (zárt)

8. Előterjesztések lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról (zárt)


Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:

1. Előterjesztés a közgyógyellátás és gyógyszertámogatás iránt benyújtott kérelmek tárgyában (zárt)

2. Előterjesztés helyi támogatás iránti kérelmek tárgyában (zárt)

3. Tájékoztató a Családsegítő Központ által, 2005. július, augusztus hónapokban kifizetett krízistámogatásokról (zárt)