ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. november 1-i ülését megelőző ülésre

Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi BizottságNapirend:


1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének és az Önkormányzat lakásrendeletének módosításáról

2. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról

3. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról

4. Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról

      2006. évi dí-megállapítási kérelem

      Mellékletek 1.


      Mellékletek 2.


      Mellékletek 3.


      Jegyzőkönyv


5. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról

6. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

      Táblázatok

7. Előterjesztés a távhőszolgáltatás alapdíjainak módosításáról

8. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. Előterjesztés a helyi autóbus-közlekedés díjainak módosításáról

10. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. Előterjesztés az ügyrend módosításáról

12. Előterjesztés a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

13. Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola Alapító Okiratának módosításáról

14. Előterjesztés a Liszt Ferenc Zeneiskola és egyes önkormányzati intézmények alapító okiratának módosításáról

15. Előterjesztés a Kaposvár, Vásárcsarnok -N-i részén kialakított üzletek fennmaradási engedély kérelméről

16. Előterjesztés a Kaposvári Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás módosításáról

17. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló többször módosított 3/2001.(III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

18. Előterjesztés a pénzügyi végrehajtási társulási megállapodás módosításáról

19. Előterjesztés a Kaposmenti Regionális Hulladékgazdálkodási Program projektköltségeinek és önrészének finanszírozására a Kaposvári Városgazdálkodási R-vel kötendő együttműködési szerződésről

20. ELŐTERJESZTÉS a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

21. Előterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Rt. alapító okiratának módosításáról és új igazgatósági tag delegálásáról

22. Előterjesztés a napirenden kívüli hozászólással kapcsolatos törvényességi észrevételről


Csak a bizottság által tárgyalandó napirendek:

23. Javaslat a Közgyűlés 2006. évi munkatervére


Zárt ülésen tárgyalandó napirend:

24. Javaslat kitüntetések adományozására