ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. november 1-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Táblázatok
Bizottsági vélemények