ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. november 1-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról és a vízterhelési díjelőlegről, a 2006. évi vízterhelési díjról
2006. évi dí-megállapítási kérelem
Mellékletek 1.
Mellékletek 2.
Mellékletek 3.
Jegyzőkönyv
Bizottsági vélemények