ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. november 1-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Hunyadi J. u. 51. sz. alatti üresen álló bérlakások bérlaká-állományból való törléséről és értékesítéséről
Bizottsági vélemények