ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. november 1-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Vár utca déli tömbjének hasznosításáról
Módosított pályázati kiírás
Bizottsági vélemények