ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. november 1-i ülését megelőző ülésre

Vagyongazdálkodási és Turisztikai BizottságNapirend:

1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. Előterjesztés a Kaposvár, Hunyadi u. 51. szám alatti üresen álló bérlakások bérlaká-állományból való törléséről és értékesítéséről

3. Előterjesztés a Vár u. Déli tömbjének hasznosításáról

4. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. szám alatt lévő ingatlan hasznosításáról

5. Csatlakozó előterjesztés Pintér Lóránd képviselő úrnak "Gazdaságfejlesztési, kistérségi és regionális vitanap kezdeményezése" c. előterjesztéséhez

6. Előterjesztés ingatlan belterületbe csatolásáról

7. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 13. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról

8. Előterjesztés a Rózsa Ferenc Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet kérelméről

9. Előterjesztés a Raktár utcai körforgalmi csomópont beruházásról

10. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 6. szám alatti ingatlan homlokzat és tetőfelújításáról

11. Előterjesztés vételi jog alapításáról

12. Csatlakozó előterjesztés Pintér Lóránd egyéni képviselői indítványához

13. Előterjesztés a Kaposvár, Vásárcsarnok -N-i részén kialakított üzletek fennmaradási engedély kérelméről

14. Előterjesztés az 5754/52. hrs-ú ingatlan beépítéséről

15. Előterjesztés a Fonyód, Bartók Béla u. 112. sz. alatti ingatlan értékesítéséről

16. Előterjesztés a Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 51. sz. alatti ingatlan értékesítéséről

17. Előterjesztés a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő Toponá-i temetőben ellátandó temetkezéssel kapcsolatos közfeladatok biztosításáról

18. ELŐTERJESZTÉS a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

19. Javaslatok a Közgyűlés 2006. évi munkatervéhez. Kitüntetési javaslatok.Átruházott hatáskörű ügyek:

1. ELŐTERJESZTÉS a fészerlaki "Szüreti felvonulás" támogatásáról

2. ELŐTERJESZTÉS a CompAlmanach Kiadói Kft. Irány Magyarország! c. országos kiadványában való megjelenésről