ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2022. február 24-i ülésére
   
10. változat

2022. február 23.
(szerda) 16:54
 
Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2021. évi helyzetérőlBeszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2021. évi helyzetéről Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységérőlBeszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló rendelet megalkotásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekrőlElőterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításárólElőterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésérőlElőterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltéséről Előterjesztés a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének betöltésérőlElőterjesztés a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének betöltéséről Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2022. évben érvényesítendő minimális bérleti díjak megállapításárólElőterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2022. évben érvényesítendő minimális bérleti díjak megállapításáról Előterjesztés A Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 364,32 m2 alapterületű bérlemény értéknövelő beruházási költségeinek bérleti díjba történő beszámításárólElőterjesztés A Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 364,32 m2 alapterületű bérlemény értéknövelő beruházási költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról Előterjesztés az INDIT Közalapítvány által használt Kaposvár, Béke u. 47. szám alatti helyiségcsoport felújításának idejére cserehelyiség biztosításárólElőterjesztés az INDIT Közalapítvány által használt Kaposvár, Béke u. 47. szám alatti helyiségcsoport felújításának idejére cserehelyiség biztosításáról Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásárólElőterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésérőlElőterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokrólElőterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységérőlBeszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről Tájékoztató a Kaposgrid energiamodernizációs program előrehaladásárólTájékoztató a Kaposgrid energiamodernizációs program előrehaladásáról
Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2021. IV. negyedév)Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2021. IV. negyedév) Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I-XII. havi önkormányzati hátralékok alakulásárólTájékoztató a 2021. évi költségvetés I-XII. havi önkormányzati hátralékok alakulásáról Előterjesztés a kaposváriak véleményének kikérésérőlElőterjesztés a kaposváriak véleményének kikéréséről Előterjesztés a biomassza fűtőmű beruházáshoz kapcsolódó légszennyezettség mérőállomás telepítésérőlElőterjesztés a biomassza fűtőmű beruházáshoz kapcsolódó légszennyezettség mérőállomás telepítéséről Előterjesztés járványügyi adatok nyilvánosságárólElőterjesztés járványügyi adatok nyilvánosságáról Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokról


Közgyűlési meghívó


Napirendi pontok:

 
Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról
 

 
Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2021. évi helyzetérőlBeszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2021. évi helyzetéről  
Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2021. évi helyzetéről

 
Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységérőlBeszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről  
Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

 
Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló rendelet megalkotásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló rendelet megalkotásáról  
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló rendelet megalkotásáról
 

 
Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekrőlElőterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről  
Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről
 

 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításárólElőterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról  
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
 

 
Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésérőlElőterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltéséről  
Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltéséről
 

 
Előterjesztés a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének betöltésérőlElőterjesztés a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének betöltéséről  
Előterjesztés a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének betöltéséről
 

 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2022. évben érvényesítendő minimális bérleti díjak megállapításárólElőterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2022. évben érvényesítendő minimális bérleti díjak megállapításáról  
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2022. évben érvényesítendő minimális bérleti díjak megállapításáról
 

 
Előterjesztés A Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 364,32 m2 alapterületű bérlemény értéknövelő beruházási költségeinek bérleti díjba történő beszámításárólElőterjesztés A Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 364,32 m2 alapterületű bérlemény értéknövelő beruházási költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról  
Előterjesztés A Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 364,32 m2 alapterületű bérlemény értéknövelő beruházási költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról
 

 
Előterjesztés az INDIT Közalapítvány által használt Kaposvár, Béke u. 47. szám alatti helyiségcsoport felújításának idejére cserehelyiség biztosításárólElőterjesztés az INDIT Közalapítvány által használt Kaposvár, Béke u. 47. szám alatti helyiségcsoport felújításának idejére cserehelyiség biztosításáról  
Előterjesztés az INDIT Közalapítvány által használt Kaposvár, Béke u. 47. szám alatti helyiségcsoport felújításának idejére cserehelyiség biztosításáról
 

 
Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásárólElőterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról  
Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
 
  • Zárt előterjesztés  1. melléklet

 
Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésérőlElőterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről  
Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről

 
Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokrólElőterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról  
Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységérőlBeszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről  
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

 
Tájékoztató a Kaposgrid energiamodernizációs program előrehaladásárólTájékoztató a Kaposgrid energiamodernizációs program előrehaladásáról  
Tájékoztató a Kaposgrid energiamodernizációs program előrehaladásáról

 
Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2021. IV. negyedév)Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2021. IV. negyedév)  
Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2021. IV. negyedév)

 
Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I-XII. havi önkormányzati hátralékok alakulásárólTájékoztató a 2021. évi költségvetés I-XII. havi önkormányzati hátralékok alakulásáról  
Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I-XII. havi önkormányzati hátralékok alakulásáról
 

 
Előterjesztés a kaposváriak véleményének kikérésérőlElőterjesztés a kaposváriak véleményének kikéréséről  
Előterjesztés a kaposváriak véleményének kikéréséről

 
Előterjesztés a biomassza fűtőmű beruházáshoz kapcsolódó légszennyezettség mérőállomás telepítésérőlElőterjesztés a biomassza fűtőmű beruházáshoz kapcsolódó légszennyezettség mérőállomás telepítéséről  
Előterjesztés a biomassza fűtőmű beruházáshoz kapcsolódó légszennyezettség mérőállomás telepítéséről

 
Előterjesztés járványügyi adatok nyilvánosságárólElőterjesztés járványügyi adatok nyilvánosságáról  
Előterjesztés járványügyi adatok nyilvánosságáról

 
Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokról  
Előterjesztés alapítványi támogatásokról


Bizottsági ülések:

2022. február 15-én (kedd) 9:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Köznevelési, Tudományos és Kulturális BizottságMeghívó
Előterjesztések
2022. február 15-én (kedd) 10:00 óraLengyel Nemzetiségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2022. február 15-én (kedd) 13:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Ifjúsági és Sport BizottságMeghívó
Előterjesztések
2022. február 15-én (kedd) 15:00 óraNémet Nemzetiségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2022. február 15-én (kedd) 15:00 óraKaposszentjakabi Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2022. február 15-én (kedd) 16:30 óraKaposfüredi Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2022. február 16-án (szerda) 9:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki BizottságMeghívó
Előterjesztések
2022. február 16-án (szerda) 9:15 óraToponári Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2022. február 16-án (szerda) 11:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Marketing és Turisztikai BizottságMeghívó
Előterjesztések
2022. február 16-án (szerda) 13:30 óraHorvát Nemzetiségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2022. február 16-án (szerda) 15:00 óraTöröcskei Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2022. február 16-án (szerda) 16:00 óraNoszlopy G. u. 5.
tanácskozó terem
Népjóléti BizottságMeghívó
Előterjesztések
2022. február 17-én (csütörtök) 11:00 óraRoma Nemzetiségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2022. február 17-én (csütörtök) 9:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási BizottságMeghívó
Előterjesztések
2022. február 17-én (csütörtök) 14:00 óraSiposs Géza terem
(I. em. 103. tárgyaló)
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi BizottságMeghívó
Előterjesztések