ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a munkaterv szerint 2020. november 26-ra tervezett, de a veszélyhelyzet miatt össze nem hívható ülését megelőző ülésére

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról  Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
 

 
2. 
Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatárólElőterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról  Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról
 

 
3. 
Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás tárgyában az E.ON Áramszolgáltató KFT-vel kötendő együttműködési megállapodásrólElőterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás tárgyában az E.ON Áramszolgáltató KFT-vel kötendő együttműködési megállapodásról  Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás tárgyában az E.ON Áramszolgáltató KFT-vel kötendő együttműködési megállapodásról
 

 
4. 
Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
5. 
Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
6. 
Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak felülvizsgálatárólElőterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról  Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról

 
7. 
Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításárólElőterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról  Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

 
8. 
Előterjesztés a Bódis és Társai ingatlancsere kérelmérőlElőterjesztés a Bódis és Társai ingatlancsere kérelméről  Előterjesztés a Bódis és Társai ingatlancsere kérelméről

 
9. 
Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. alaptőke emeléséről szóló 4/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 6. pontja módosításárólElőterjesztés a Kapos Holding Zrt. alaptőke emeléséről szóló 4/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 6. pontja módosításáról  Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. alaptőke emeléséről szóló 4/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 6. pontja módosításáról

 
10. 
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
11. 
Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és új változtatási szándékokrólElőterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és új változtatási szándékokról  Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és új változtatási szándékokról

 
12. 
Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került ingatlanok és ingóságok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítésérőlElőterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került ingatlanok és ingóságok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről  Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került ingatlanok és ingóságok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről

 
13. 
Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatárólElőterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról  Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

 
14. 
Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
15. 
Beszámoló a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi tevékenységérőlBeszámoló a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi tevékenységéről  Beszámoló a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi tevékenységéről
 

 
16. 
Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
17. 
Előterjesztés Csurgó és Balatonlelle települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásárólElőterjesztés Csurgó és Balatonlelle települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról  Előterjesztés Csurgó és Balatonlelle települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról

 
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:

 
18. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2021-2024. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről és a 2021. évi ellenőrzési munkatervéről

 
19. 
Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról