ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a munkaterv szerint 2020. április 30-ra tervezett, de a veszélyhelyzet miatt össze nem hívható ülését megelőző ülésére

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
 

 
2. 
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról  Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
 

 
3. 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
4. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának módosítási szándékáról, valamint a településrendezési eszközök módosításának újabb igényérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának módosítási szándékáról, valamint a településrendezési eszközök módosításának újabb igényéről  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának módosítási szándékáról, valamint a településrendezési eszközök módosításának újabb igényéről

 
5. 
Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt-vel a Kaposvár, Sávház épület tetején távközlési eszközök elhelyezésére szóló bérleti szerződés módosításárólElőterjesztés az Antenna Hungária Zrt-vel a Kaposvár, Sávház épület tetején távközlési eszközök elhelyezésére szóló bérleti szerződés módosításáról  Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt-vel a Kaposvár, Sávház épület tetején távközlési eszközök elhelyezésére szóló bérleti szerződés módosításáról
 

 
6. 
Előterjesztés a Kaposvár, Berkenye utcában létesítendő közvilágítás térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételérőlElőterjesztés a Kaposvár, Berkenye utcában létesítendő közvilágítás térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről  Előterjesztés a Kaposvár, Berkenye utcában létesítendő közvilágítás térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről

 
7. 
Előterjesztés az ESMA Reklám Zrt által telepített köztéri órák önkormányzati tulajdonba vételérőlElőterjesztés az ESMA Reklám Zrt által telepített köztéri órák önkormányzati tulajdonba vételéről  Előterjesztés az ESMA Reklám Zrt által telepített köztéri órák önkormányzati tulajdonba vételéről

 
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:

 
8. 
Előterjesztés a Kaposvár, Fejedelem utcai ingatlanok értékesítéséről
 

 
9. 
Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bébeadásáról

 
10. 
Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről