ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. november -i üléséreKözgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:

<----> <----> <----> <----> <----> <-- <----> <----> <----> <----> <---->
<----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <---->
<----> <----> <----> <----> <----> <-- <----> <----> <----> <----> <---->
<----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <----> <---->
<----> <----> <---->

<-- --> <-- -> <-- -> <-- -> <-- ->
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról
 - 2006. évi költségvetési rendelet módosítás
 - 1 sz. táblázat - kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege
 - 1 sz. táblázat - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
 - 1/a sz. táblázat - normatív kötött támogatás
 - 1/b sz. táblázat - központi támogatás
 - 1/c sz. táblázat - átvett pénzeszközök
 - 1/c1 sz. táblázat - pályázott támogatások és átvett pénzeszközök- panel
 - 1/d sz. táblázat - egyéb bevételek
 - 1/e sz. táblázat - építési telek
 - 2 sz. táblázat - intézményi bevételek
 - 2/a sz. táblázat - élelmezési támogatás
 - 3 sz. táblázat - intézményi kiadások
 - 3/a sz. táblázat - létszám
 - 4 sz. táblázat - önkormányzati kiadások
 - 4/a sz. táblázat - egyéb szervezetek támogatása
 - 4/b sz. táblázat - szociálpolitikai kiadások
 - 5 sz. táblázat - intézmény felújítások
 - 6 sz. táblázat - lakás és nem lakás felújítás
 - 6/a sz. táblázat - lakás és nem lakás felújítás- panel
 - 7 sz. táblázat - ú- hí- járdafelújítások
 - 8 sz. táblázat - víziközmű felújítások
 - 9 sz. táblázat - felhalmozási kiadások
 - 10 sz. táblázat - Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (cigány, német)
 - 10 sz. táblázat - Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (horvát, lengyel)
 - 1 sz. melléklet- bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
 - 1 sz. melléklet- működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
 - 1/a sz. melléklet- normatív kötött támogatás
 - 1/b sz. melléklet- központi támogatás
 - 1/c sz. melléklet- átvett pénzeszközök
 - 1/c1 sz. melléklet- pályázott támogatások és átvett pénzeszközök- panel
 - 1/d sz. melléklet- egyéb bevételek
 - 1/e sz. melléklet- építési telek
 - 2 sz. melléklet- intézményi bevételek
 - 2/a sz. melléklet- élelmezési támogatás
 - 3 sz. melléklet- intézményi kiadás
 - 3/a sz. melléklet- létszám
 - 4 sz. melléklet- önkormányzati kiadások
 - 4/a sz. melléklet- egyéb szervezetek támogatása
 - 4/b sz. melléklet- szociálpolitikai feladatok
 - 4/b1 sz. melléklet- közcélú foglalkoztatás
 - 4/c sz. melléklet- pótigények
 - 4/d sz. melléklet- kiadáson belüli átcsoportosítás felügyeleti hatáskörben
 - 5 sz. melléklet- intézmény felújítások
 - 6 sz. melléklet- lakás és nem lakás felújítás
 - 6/a sz. melléklet- lakás és nem lakás felújítás- panel
 - 7 sz. melléklet- ú- hí- járdafelújítások
 - 8 sz. melléklet- víziközmű felújítások
 - 9 sz. melléklet- felhalmozási kiadások
 - 10 sz. melléklet- céltartalékok előirányzata
 - 11 sz. melléklet- kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (cigány, német)
 - 11 sz. melléklet- kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (horvát, lengyel)
 - 12 sz. melléklet- kötelezettségvállalások
 - 13 sz. melléklet- EU támogatással megvalósuló programok, projektek
 - 1 sz. kimutatás- intézményi hatáskörű átcsoportosítás
 - 1/a sz. kimutatás- kiadások közötti átcsoportosítás
 - 2 sz. kimutatás- hitelképesség felső határa
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről
 - rendelet tervezet
 - 1. melléklet- bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
 - 1. melléklet 3.oldal- működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
 - 1.a melléklet- normatív, kötött felhasználású támogatások
 - 1.b melléklet- központi támogatások
 - 1.c melléklet- Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök
 - 1.c.1. melléklet- Pályázott támogatások és átvett pénzeszközö-panel
 - 1.d melléklet- egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
 - 1.e melléklet- építési tele- és ingatlan értékesítés
 - 2. melléklet- intézmenyek bevételei
 - 2.a melléklet- élelmezés támogatása
 - 3. melléklet- intézmenyek kiadásai
 - 3.a melléklet- létszám
 - 4. melléklet- önkormányzati gazdálkodás kiadásai
 - 4.a melléklet- egyéb szervezetek támogatása
 - 4.b melléklet- szociálpolitikai feladatok
 - 4.c melléklet- Pótigények
 - 4.d melléklet- zárolás
 - 5. melléklet- Intézmény felújítások
 - 6. melléklet- Lakás-nem lakás felújítás
 - 6.a melléklet- laká-,nem lakás ingatlanok felújítás-panel
 - 7. melléklet- Ú-hí-járdafelújítások
 - 8. melléklet- Víziközmű felújítások
 - 9. melléklet- Felhalmozás
 - 10. melléklet- céltartalékok
 - 11. melléklet- Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata
 - 12. melléklet- több éves kötelezettségvállalások
 - 13. melléklet 1.oldal- előirányzat felhasználási ütemterv bevételek
 - 13. melléklet 2.oldal- előirányzat felhasználási ütemterv kiadások
 - 14. melléklet- Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok
 - 1. kimutatás- normatív állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó bevételek alakulása
 - 2. kimutatás- Támogatott pályázatok
 - 3. kimutatás- Források
 - 4. kimutatás- adósságszolgálat
 - 5. kimutatás- évi hitelképesség felső határa
 - 6. kimutatás- közvetett támogatások
 - 7. kimutatás- Egytagozatú vidéki kőszínházak 2006. évi adatai
 - 1. függelék- Oktatási intézmények
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
Képviselői módosító indítvány
ELŐTERJESZTÉS az SzMSz felülvizsgálatáról
Bizottsági vélemények
1. Képviselői módosító indítvány
2. Képviselői módosító indítvány
 

Előterjesztés a távhőszolgáltatás díjainak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a lakossági szemétszállítási díjfizetési rendszer visszaállításáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek, valamint a közületi szemétszállítási díj és az ártalmatlanítási díj módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló- többször módosított- 25/1999. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének és az önkormányzat lakásrendeletének módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló- többször módosított- 34/2005. (VI.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a szabálysértésekről szóló többször módosított 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" önkormányzati rendelet megalkotásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Terve- 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Terve – 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet – módosításához szükséges koncepciókról és igényekről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az önkormányzati kötvény kibocsátásáról és a hitelkeret lekötéséről

   - melléklet

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a költségvetési pótigényekről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Procont Kft-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről, a hirdetési rendszergazda kiválasztásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a kiemelt támogatású sportszervezetek támogatási rendszerének átalakításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a középfokú intézmények képzési kínálatának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a fogorvosok kamattartozásának elengedéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az Ady E. utcai déli tömb beépítéséről, ingatlancseréről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Kócsag utcában lévő 13009/29 hrs-ú ingatlan értékesítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az ATREIDA Kft. területvásárlási és határidő módosítási kérelméről, megállapodás jóváhagyásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Somogy Parkoló területének visszavásárlásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kecelhegyi 9729/1-18 hrs-ú ingatlanok beépítési határidejének módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Görgei Artúr utca déli részének belterületbe csatolásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a TOURINFOR-Kaposvár Iroda alapító okiratának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs pályázatának beadásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Ezüsthárs lakóparkban utcaelnevezésről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 200-2007. évi tevékenységéről és átszervezéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Trianoni emlékhely kialakításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Bors István Alakoskodó című köztéri szobrának elhelyezéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvánnyal (INDÍT Közalapítvány) szenvedélybetegek ellátása érdekében kötendő felada-ellátási szerződésről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Somogy Megyei Rendő-főkapitányság számára biztosított bérlő-kiválasztási jogról

Bizottsági vélemények
 

Tájékoztató a Kaposvár MJV Európai Uniós pályázatainak áttekintéséről

   - melléklet

Bizottsági vélemények
 

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
 

Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2007. III. negyedév)
 

Tájékoztató a 2007. évi költségvetés -IX. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

   - 1. sz. melléklet
   - 2. sz. melléklet
 

Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében

Bizottsági vélemények
 

alapítványok támogatásáról

Bizottsági véleményekBizottsági ülések:

Európai Uniós
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2007. október 30.
(kedd)
1000T103. Meghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2007. október 31.
(szerda)
1530I./118. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2007. október 29.
(hétfő)
1600Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2007. október 29.
(hétfő)
1000T103. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2007. október 31.
(szerda)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2007. október 29.
(hétfő)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2007. október 31.
(szerda)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2007. október 30.
(kedd)
1500T103. Meghívó
Előterjesztések
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2007. október 31.
(szerda)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2007. október 29.
(hétfő)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2007. október 30.
(kedd)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2007. október 30.
(kedd)
1500   Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2007. október 30.
(kedd)
1300Fő u. 63. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2007. október 30.
(kedd)
1700   Meghívó
Előterjesztések
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2007. október 29.
(hétfő)
0800   Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2007. október 31.
(szerda)
1600Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2007. október 31.
(szerda)
1500díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2007. október 31.
(szerda)
1600díszterem Meghívó