ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. november -i ülését megelőző ülésre

Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
02.   Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló- többször módosított- 34/2005. (VI.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
03.   Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
04.   Előterjesztés az ATREIDA Kft. területvásárlási és határidő módosítási kérelméről, megállapodás jóváhagyásáról
06.   Előterjesztés a Kecelhegyi 9729/1-18 hrs-ú ingatlanok beépítési határidejének módosításáról
07.   Előterjesztés a Procont Kft-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről, a hirdetési rendszergazda kiválasztásáról
08.   Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Terve – 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet – módosításához szükséges koncepciókról és igényekről
09.   Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Terve- 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
10.   Előterjesztés a Görgei Artúr utca déli részének belterületbe csatolásáról
11.   Előterjesztés a TOURINFOR-Kaposvár Iroda alapító okiratának módosításáról
12.   Előterjesztés az Ady E. utcai déli tömb beépítéséről, ingatlancseréről
13.   Előterjesztés a Somogy Parkoló területének visszavásárlásáról
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó napirendi pontok:
14. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő honlapjának elkészíttetéséről
+1. Előterjesztés a "Gazdasági és Társadalmi Kihívások a XXI. században- lehetőségek és dilemmák" című tudományos konferencia támogatásáról