ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. november -i ülését megelőző ülésre

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról
02.   Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról
03.   Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról
04.   Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról
05.   Előterjesztés a lakossági szemétszállítási díjfizetési rendszer visszaállításáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek, valamint a közületi szemétszállítási díj és az ártalmatlanítási díj módosításáról
06.   Előterjesztés a távhőszolgáltatás díjainak módosításáról
07.   Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról
08.   Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló- többször módosított- 25/1999. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
09.   Előterjesztés Trianoni emlékhely kialakításáról
10.   Előterjesztés az ATREIDA Kft. területvásárlási és határidő módosítási kérelméről, megállapodás jóváhagyásáról
12.   Előterjesztés Bors István Alakoskodó című köztéri szobrának elhelyezéséről
13.   Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Terve – 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet – módosításához szükséges koncepciókról és igényekről
14.   Előterjesztés a Görgei Artúr utca déli részének belterületbe csatolásáról
15.   Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs pályázatának beadásáról
16.   Előterjesztés a szabálysértésekről szóló többször módosított 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
17.   Előterjesztés az Ady E. utcai déli tömb beépítéséről, ingatlancseréről
18.   Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Terve- 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
19.   Előterjesztés a költségvetési pótigényekről