ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. november -i ülését megelőző ülésre

Népjóléti Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének és az önkormányzat lakásrendeletének módosításáról
02.   Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
03.   Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
04.   Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról
05.   Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvánnyal (INDÍT Közalapítvány) szenvedélybetegek ellátása érdekében kötendő felada-ellátási szerződésről
06.   Előterjesztés a fogorvosok kamattartozásának elengedéséről
07.   Előterjesztés a Somogy Megyei Rendő-főkapitányság számára biztosított bérlő-kiválasztási jogról
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó napirendi pontok:
09. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói szakmai ellenőrzéséről