ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. november -i ülését megelőző ülésre

Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének és az önkormányzat lakásrendeletének módosításáról
02.   Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról
03.   Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról
04.   Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról
05.   Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról
06.   Előterjesztés a lakossági szemétszállítási díjfizetési rendszer visszaállításáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek, valamint a közületi szemétszállítási díj és az ártalmatlanítási díj módosításáról
07.   Előterjesztés a távhőszolgáltatás díjainak módosításáról
08.   Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról
09.   Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló- többször módosított- 25/1999. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
10.   Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
11.   Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
12.   Előterjesztés a szabálysértésekről szóló többször módosított 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
13.   Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Terve- 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
14.   Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
15.   Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló- többször módosított- 34/2005. (VI.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
16.   Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
17.   Előterjesztés Ezüsthárs lakóparkban utcaelnevezésről
18.   Előterjesztés a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 200-2007. évi tevékenységéről és átszervezéséről
19.   Előterjesztés a Procont Kft-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről, a hirdetési rendszergazda kiválasztásáról
20.   Előterjesztés az ATREIDA Kft. területvásárlási és határidő módosítási kérelméről, megállapodás jóváhagyásáról
22.   Előterjesztés a Görgei Artúr utca déli részének belterületbe csatolásáról
23.   Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvánnyal (INDÍT Közalapítvány) szenvedélybetegek ellátása érdekében kötendő felada-ellátási szerződésről
24.   Előterjesztés a fogorvosok kamattartozásának elengedéséről