ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. november -i ülését megelőző ülésre

Pénzügyi Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének és az önkormányzat lakásrendeletének módosításáról
02.   Előterjesztés a távhőszolgáltatás díjainak módosításáról
03.   Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról
04.   Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról
05.   Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról
06.   Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról
07.   Előterjesztés a lakossági szemétszállítási díjfizetési rendszer visszaállításáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek, valamint a közületi szemétszállítási díj és az ártalmatlanítási díj módosításáról
08.   Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról
09.   Előterjesztés az önkormányzati kötvény kibocsátásáról és a hitelkeret lekötéséről
10.   Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló- többször módosított- 25/1999. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
11.   Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
12.   Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló- többször módosított- 34/2005. (VI.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
13.   Előterjesztés Trianoni emlékhely kialakításáról
14.   Előterjesztés a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 200-2007. évi tevékenységéről és átszervezéséről
15.   Előterjesztés a kiemelt támogatású sportszervezetek támogatási rendszerének átalakításáról
16.   Előterjesztés a középfokú intézmények képzési kínálatának módosításáról
17.   Tájékoztató a Kaposvár MJV Európai Uniós pályázatainak áttekintéséről
18.   Előterjesztés az ATREIDA Kft. területvásárlási és határidő módosítási kérelméről, megállapodás jóváhagyásáról
20.   Előterjesztés a Procont Kft-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről, a hirdetési rendszergazda kiválasztásáról
21.   Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
22.   Előterjesztés Bors István Alakoskodó című köztéri szobrának elhelyezéséről
23.   Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Terve – 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet – módosításához szükséges koncepciókról és igényekről
24.   Előterjesztés a Görgei Artúr utca déli részének belterületbe csatolásáról
25.   Előterjesztés a fogorvosok kamattartozásának elengedéséről
26.   Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs pályázatának beadásáról
27.   Előterjesztés az Ady E. utcai déli tömb beépítéséről, ingatlancseréről
28.   Előterjesztés a költségvetési pótigényekről
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó napirendi pontok:
29. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan gazdálkodó költségvetési szervei 2008. évi felügyeleti jellegű ellenőrzési munkatervéről