ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2006. december 14-i ülésére


Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:


ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a 2007. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS
a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS
a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS
a szabályozási terv hatályba lépésével kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításokról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár Kártyáról szóló - többször módosított - 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 41/1994. (X. 6.) - többször módosított - önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének és az önkormányzat lakásrendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a távhőszolgáltatási hődíjak módosításáról és tájékoztató a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS
a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Szabályozási Terve módosításának igényeiről

ELŐTERJESZTÉS
a településrendezési szerződések megkötéséről

ELŐTERJESZTÉS
a 100/2006. (IV. 27.) önkormányzati határozat módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában lévő háziorvosi rendelők privatizációs feltételeinek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek rendkívüli támogatási kérelmeiről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Berzsenyi u. 28-30. sz. alatti ingatlan mögötti 173/4. hrsz-ú közterületből történő értékesítésről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Nyugativánfa utcában található 2510/9. hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvételéről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Jutai úti ingatlanok cseréjéről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő helyiségcsoport térítésmentes használatáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. alapító okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár város Egészségtervéről

ELŐTERJESZTÉS
a drogambulancia működtetéséről

ELŐTERJESZTÉS
a 2007. évi kiemelt városi rendezvényekről

ELŐTERJESZTÉS
a középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a részönkormányzatok támogatásának rendező elveiről, a felhasználás 2006. évi tapasztalatairól, valamint a 2007. évi támogatás mértékéről

TÁJÉKOZTATÓ
a Pécs -  Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozatban való  kaposvári részvétellel kapcsolatos munka állásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kapos-Fürdő Kft. alapító okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár Ady Endre utca északi tömb rehabilitációjára, Ady Endre utca sétálóutcává történő alakítására, gyalogos felüljáró építésére, Ady Endre utcai épületek homlokzat-felújítására készült településfejlesztési akcióterv elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvánnyal kötött megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
víziközmű érdekeltségi hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati határozat módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Jókai liget területén létesítendő kereskedelmi kereskedelmi vagy vendéglátó egység és illemhely létesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a lakossági energia-felhasználás támogatási rendszerének módosításával kapcsolatos felterjesztés benyújtásáról

ELŐTERJESZTÉS
iparosított technológiával épített Kaposvár, Béke u. 53-55. lakóépület energia-megtakarítást célzó felújításáról, korszerűsítéséről

JELENTÉS
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ
a  2006. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

ELŐTERJESZTÉS
a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2007. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról

TÁJÉKOZTATÓ
a címzetes főjegyző 2006. évi teljesítményértékeléséről

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a normatív hozzájárulások és a felhalmozási célú támogatások 2005. évi előirányzatai igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának ellenőrzéséről készített Állami Számvevőszéki jelentésekről

ELŐTERJESZTÉS
a Közgyűlés 2007. évi munkatervéről

ELŐTERJESZTÉS
a polgármester II. félévi jutalmáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár város és Sántos község között kötött intézményfenntartó társulási szerződés módosítása az idősek nappali ellátása és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás közös ellátására

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
kártyás előrefizetős árammérők beszerzéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. kérelméről a 2007. I. félévi önkormányzati támogatás megelőlegezésére

ELŐTERJESZTÉS alapítványi támogatásokról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
  - 2006. évi költségvetési rendelet módosítás
  - 1 sz. táblázat - kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege
  - 1 sz. táblázat - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1/a sz. táblázat - normatív kötött támogatás
  - 1/b sz. táblázat - központi támogatás
  - 1/c sz. táblázat - átvett pénzeszközök
  - 1/c1 sz. táblázat - pályázott támogatások és átvett pénzeszközök - panel
  - 1/d sz. táblázat - egyéb bevételek
  - 1/e sz. táblázat - építési telek
  - 2 sz. táblázat - intézményi bevételek
  - 2/a sz. táblázat - élelmezési támogatás
  - 3 sz. táblázat - intézményi kiadások
  - 3/a sz. táblázat - létszám
  - 4 sz. táblázat - önkormányzati kiadások
  - 4/a sz. táblázat - egyéb szervezetek támogatása
  - 4/b sz. táblázat - szociálpolitikai kiadások
  - 5 sz. táblázat - intézmény felújítások
  - 6 sz. táblázat - lakás és nem lakás felújítás
  - 6/a sz. táblázat - lakás és nem lakás felújítás - panel
  - 7 sz. táblázat - út- híd- járdafelújítások
  - 8 sz. táblázat - víziközmű felújítások
  - 9 sz. táblázat - felhalmozási kiadások
  - 10 sz. táblázat - Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (cigány, német)
  - 10 sz. táblázat - Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (horvát, lengyel)
  - 1 sz. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1 sz. melléklet - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1/a sz. melléklet - normatív kötött támogatás
  - 1/b sz. melléklet - központi támogatás
  - 1/c sz. melléklet - átvett pénzeszközök
  - 1/c1 sz. melléklet - pályázott támogatások és átvett pénzeszközök - panel
  - 1/d sz. melléklet - egyéb bevételek
  - 1/e sz. melléklet - építési telek
  - 2 sz. melléklet - intézményi bevételek
  - 2/a sz. melléklet - élelmezési támogatás
  - 3 sz. melléklet - intézményi kiadás
  - 3/a sz. melléklet - létszám
  - 4 sz. melléklet - önkormányzati kiadások
  - 4/a sz. melléklet - egyéb szervezetek támogatása
  - 4/b sz. melléklet - szociálpolitikai feladatok
  - 4/b1 sz. melléklet - közcélú foglalkoztatás
  - 4/c sz. melléklet - pótigények
  - 4/d sz. melléklet - kiadáson belüli átcsoportosítás felügyeleti hatáskörben
  - 5 sz. melléklet - intézmény felújítások
  - 6 sz. melléklet - lakás és nem lakás felújítás
  - 6/a sz. melléklet - lakás és nem lakás felújítás - panel
  - 7 sz. melléklet - út- híd- járdafelújítások
  - 8 sz. melléklet - víziközmű felújítások
  - 9 sz. melléklet - felhalmozási kiadások
  - 10 sz. melléklet - céltartalékok előirányzata
  - 11 sz. melléklet - kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (cigány, német)
  - 11 sz. melléklet - kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (horvát, lengyel)
  - 12 sz. melléklet - kötelezettségvállalások
  - 13 sz. melléklet - EU támogatással megvalósuló programok, projektek
  - 1 sz. kimutatás - intézményi hatáskörű átcsoportosítás
  - 2 sz. kimutatás - hitelképesség felső határa
Független könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetési koncepciójáról
  - 1 sz. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1 sz. melléklet - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 2 sz. melléklet - 2007. évi normatív állami hozzájárulások, támogatások és a személyi jövedelemadó bevételek várható alakulása
  - 3 sz. melléklet - normatív kötött támogatás
  - 4 sz. melléklet - központi támogatás
  - 5 sz. melléklet - támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök és kölcsönök
  - 6 sz. melléklet - egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
  - 7 sz. melléklet - kimutatás a 2007. évtől rendelkezésre álló és pályázott felhalmozási célú központi és egyéb támogatásokról
  - 8 sz. melléklet - több éves kötelezettségvállalás
  - 9 sz. melléklet - kimutatás az önkormányzat fejlesztési célú adósságszolgálatának alakulásáról
  - 10 sz. melléklet - hitelképesség felső határa
Független könyvvizsgálói vélemény
Pintér Lóránd képviselő módosító javaslata
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a szabályozási terv hatályba lépésével kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításokról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár Kártyáról szóló - többször módosított - 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 41/1994. (X. 6.) - többször módosított - önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének és az önkormányzat lakásrendeletének módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a távhőszolgáltatási hődíjak módosításáról és tájékoztató a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról
  - GKM vélemény
  - FVF vélemény
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról
  - melléklet
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Szabályozási Terve módosításának igényeiről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a településrendezési szerződések megkötéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 100/2006. (IV. 27.) önkormányzati határozat módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában lévő háziorvosi rendelők privatizációs feltételeinek módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek rendkívüli támogatási kérelmeiről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Berzsenyi u. 28-30. sz. alatti ingatlan mögötti 173/4. hrsz-ú közterületből történő értékesítésről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Nyugativánfa utcában található 2510/9. hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvételéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Jutai úti ingatlanok cseréjéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő helyiségcsoport térítésmentes használatáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. alapító okiratának módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár város Egészségtervéről
  - Települési egészségterv
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a drogambulancia működtetéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 2007. évi kiemelt városi rendezvényekről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról
  - Táncsics Mihály Gimnázium
  - Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
  - Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium
  - Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
  - Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium
  - Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
  - Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium
  - Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium
  - Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium
  - Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola
  - Klebelsberg Középiskolai Kollégium
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a részönkormányzatok támogatásának rendező elveiről, a felhasználás 2006. évi tapasztalatairól, valamint a 2007. évi támogatás mértékéről
Bizottsági vélemények
TÁJÉKOZTATÓ a Pécs - Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozatban való kaposvári részvétellel kapcsolatos munka állásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kapos-Fürdő Kft. alapító okiratának módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár Ady Endre utca északi tömb rehabilitációjára, Ady Endre utca sétálóutcává történő alakítására, gyalogos felüljáró építésére, Ady Endre utcai épületek homlokzat-felújítására készült településfejlesztési akcióterv elfogadásáról
  - Akcióterv
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvánnyal kötött megállapodás módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS víziközmű érdekeltségi hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati határozat módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Jókai liget területén létesítendő kereskedelmi kereskedelmi vagy vendéglátó egység és illemhely létesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a lakossági energia-felhasználás támogatási rendszerének módosításával kapcsolatos felterjesztés benyújtásáról
ELŐTERJESZTÉS iparosított technológiával épített Kaposvár, Béke u. 53-55. lakóépület energia-megtakarítást célzó felújításáról, korszerűsítéséről
JELENTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
TÁJÉKOZTATÓ a 2006. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
  - 1. melléklet
  - 2. melléklet
ELŐTERJESZTÉS a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2007. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról
TÁJÉKOZTATÓ a címzetes főjegyző 2006. évi teljesítményértékeléséről
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a normatív hozzájárulások és a felhalmozási célú támogatások 2005. évi előirányzatai igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának ellenőrzéséről készített Állami Számvevőszéki jelentésekről
ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés 2007. évi munkatervéről
ELŐTERJESZTÉS a polgármester II. félévi jutalmáról
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár város és Sántos község között kötött intézményfenntartó társulási szerződés módosítása az idősek nappali ellátása és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás közös ellátására
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
ELŐTERJESZTÉS kártyás előrefizetős árammérők beszerzéséről
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. kérelméről a 2007. I. félévi önkormányzati támogatás megelőlegezésére
ELŐTERJESZTÉS alapítványi támogatásokról
Bizottsági ülések:

Európai Uniós és
Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága
2006. december 6.
(szerda)
1000I./118. Meghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi és
Összeférhetetlenségi Bizottság
2006. december 7.
(csütörtök)
1530I./118. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2006. december 5.
(kedd)
1600Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2006. december 5.
(kedd)
0800fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2006. december 7.
(csütörtök)
1300fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2006. december 5.
(kedd)
1300fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2006. december 7.
(csütörtök)
0800fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési,
Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2006. december 6.
(szerda)
1500fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2006. december 6.
(szerda)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2006. december 4.
(hétfő)
1600   Meghívó
Előterjesztések
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2006. december 5.
(kedd)
1800Harang u.
1./b.
Meghívó
Előterjesztések
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2006. december 5.
(kedd)
1500   Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2006. december 7.
(csütörtök)
0900Fő u. 63. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2006. december 7.
(csütörtök)
1700   Meghívó
Előterjesztések
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2006. december 5.
(kedd)
1000   Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2006. december 6.
(szerda)
1600Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2006. december 6.
(szerda)
1500díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2006. december 6.
(szerda)
1600díszterem Meghívó
Gazdasági Kamarák 2006. december 6.
(szerda)
1600díszterem Meghívó