ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2006. november 16-i ülésére


Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:


ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról, a 2007. évi vízterhelési díjról

ELŐTERJESZTÉS
a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a távhőszolgáltatás alapdíjainak 2007. január 1-i, valamint a hődíjak évközi módosításáról és a szociálisan rászoruló családok 2006. évi önkormányzati távhőszolgáltatási támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS
a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a temetkezési díjak, valamint a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet  módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzat rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a víziközmű fejlesztési hozzájárulások megállapításának rendjéről és mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS
a kaposvári lakótelepek rehabilitációjára vonatkozó településfejlesztési akcióterv elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Bástya utca megközelítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Rómahegyi zárt lakópark víziközműveinek átvételéről

ELŐTERJESZTÉS
a Rippl-Rónai Emlékmúzeumnál parkoló építéséről

ELŐTERJESZTÉS
belterületbe vonásokról (a Füredi u. 148-152. számú ingatlan, valamint az Állomás utca 0556/2 hrsz-ú ingatlan)

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Szabályozási Tervén elírás korrekciójáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposfüred, Árvácska u. hrsz. 15643 alatti, valamint a Kaposvár, Kaposszentjakabi városrész hrsz. 3228 alatti játszóterek kivitelezésére vonatkozó kötbérfizetés elengedéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program előkészítésének költségeiről

ELŐTERJESZTÉS
utca elnevezéséről

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos vagyonkezelési feladatok ellátásáról

ELŐTERJESZTÉS
a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. módosítására vonatkozó felterjesztésről

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Kaposvári Rendőrkapitánysága részére a Sávház II. lépcsőházában található irodának körzeti megbízotti tevékenységre történő térítésmentes használatának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a ritmikus gimnasztikai csarnok kedvezményes használatáról

ELŐTERJESZTÉS
a 2006/2007. tanév előkészítésének módosításához

ELŐTERJESZTÉS
a Jégcsarnok üzemeltetési feltételeiről, a Városi Sportcsarnok alapító okirat módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az Életfa köztéri szoborra felhelyezésre, illetve a szülőknek elküldésre kerülő rézlemez levelek elkészíttetése pénzügyi fedezetének biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Egyetem részére biztosított bérlő-kiválasztási jog biztosításáról szóló 210/2001. (VI. 21.) határozat módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kapos Tv és Rádió Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a város Új munkahelyek, új utak, új otthonok! elnevezésű 4 éves gazdasági programjáról

ELŐTERJESZTÉS
a helyi autóbusz-közlekedés díjai módosításának elhalasztásáról

JELENTÉS
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ
a Polgármester, a bizottságok és  a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2006. III. negyedév)

TÁJÉKOZTATÓ
a költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, valamint az önkormányzati hátralékok alakulásáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Tiszteletbeli Polgára cím odaítéléséről

ELŐTERJESZTÉS
a HEFOP 2.2.2-06/1. számú, a Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával című pályázatról

ELŐTERJESZTÉS
a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásnak kiegészítő ellátására pályázat benyújtására, Ifjúsági Információs Pont kialakítására

ELŐTERJESZTÉS
Panel Program keretében, lakóépületek felújítása során a lábazati részek teljes körű felújításának támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS a Jégcsarnok üzemeltetési feltételeiről, a Városi Sportcsarnok alapító okiratának módosításáról, valamint a Jégcsarnok Kft. tőkehelyzetének rendezéséről, új ügyvezető megbízásáról

ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés által egyes testületekbe delegált személyekről

ELŐTERJESZTÉS a bizottságok külső szakértő tagjainak megválasztásáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról, a 2007. évi vízterhelési díjról
- 1. melléklet
- 2. melléklet
- 3. melléklet
- 4. melléklet
- 5. melléklet
- 6. melléklet
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a távhőszolgáltatás alapdíjainak 2007. január 1-i, valamint a hődíjak évközi módosításáról és a szociálisan rászoruló családok 2006. évi önkormányzati távhőszolgáltatási támogatásáról
Bizottsági vélemények
Fogyasztóvédelmi Egyesület véleménye
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség véleménye
ELŐTERJESZTÉS a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról
  - mellékletek
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a temetkezési díjak, valamint a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzat rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a víziközmű fejlesztési hozzájárulások megállapításának rendjéről és mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kaposvári lakótelepek rehabilitációjára vonatkozó településfejlesztési akcióterv elfogadásáról
  - akcióterv
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Bástya utca megközelítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Rómahegyi zárt lakópark víziközműveinek átvételéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Rippl-Rónai Emlékmúzeumnál parkoló építéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS belterületbe vonásokról (a Füredi u. 148-152. számú ingatlan, valamint az Állomás utca 0556/2 hrsz-ú ingatlan)
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Szabályozási Tervén elírás korrekciójáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposfüred, Árvácska u. hrsz. 15643 alatti, valamint a Kaposvár, Kaposszentjakabi városrész hrsz. 3228 alatti játszóterek kivitelezésére vonatkozó kötbérfizetés elengedéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program előkészítésének költségeiről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS utca elnevezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos vagyonkezelési feladatok ellátásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. módosítására vonatkozó felterjesztésről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Kaposvári Rendőrkapitánysága részére a Sávház II. lépcsőházában található irodának körzeti megbízotti tevékenységre történő térítésmentes használatának biztosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a ritmikus gimnasztikai csarnok kedvezményes használatáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 2006/2007. tanév előkészítésének módosításához
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Jégcsarnok üzemeltetési feltételeiről, a Városi Sportcsarnok alapító okirat módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az Életfa köztéri szoborra felhelyezésre, illetve a szülőknek elküldésre kerülő rézlemez levelek elkészíttetése pénzügyi fedezetének biztosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Egyetem részére biztosított bérlő-kiválasztási jog biztosításáról szóló 210/2001. (VI. 21.) határozat módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kapos Tv és Rádió Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a város „Új munkahelyek, új utak, új otthonok!” elnevezésű 4 éves gazdasági programjáról
ELŐTERJESZTÉS a helyi autóbusz-közlekedés díjai módosításának elhalasztásáról
JELENTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
TÁJÉKOZTATÓ a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2006. III. negyedév)
TÁJÉKOZTATÓ a költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, valamint az önkormányzati hátralékok alakulásáról
  - 1. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 2. melléklet - kimutatás a bevételi hátralékok alakulásáról
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Tiszteletbeli Polgára cím odaítéléséről
ELŐTERJESZTÉS a HEFOP 2.2.2-06/1. számú, a "Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával" című pályázatról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásnak kiegészítő ellátására pályázat benyújtására, Ifjúsági Információs Pont kialakítására
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS "Panel Program" keretében, lakóépületek felújítása során a lábazati részek teljes körű felújításának támogatásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Jégcsarnok üzemeltetési feltételeiről, a Városi Sportcsarnok alapító okiratának módosításáról, valamint a Jégcsarnok Kft. tőkehelyzetének rendezéséről, új ügyvezető megbízásáról
ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés által egyes testületekbe delegált személyekről
ELŐTERJESZTÉS a bizottságok külső szakértő tagjainak megválasztásáról
Bizottsági ülések:

Jogi, Ügyrendi és
Összeférhetetlenségi Bizottság
2006. november 9.
(csütörtök)
1600I./118. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2006. november 7.
(kedd)
1600Noszlopy
utca 5.
Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2006. november 7.
(kedd)
0800fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2006. november 9.
(csütörtök)
1300fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2006. november 7.
(kedd)
1300fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2006. november 9.
(csütörtök)
0800fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési,
Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2006. november 8.
(szerda)
1500fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2006. november 9.
(csütörtök)
1500Szt. Imre
utca 14.
Meghívó
 
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2006. november 7.
(kedd)
1000Szt. Imre
utca 14.
Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2006. november 8.
(szerda)
1600Szt. Imre
utca 14.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2006. november 8.
(szerda)
1500díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2006. november 8.
(szerda)
1530díszterem Meghívó