ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2006. november 1-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények