KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:

  Tájékoztatás a KATA adózás új szabályairól

adobe acrobat document  Részletes információk a KATA adózás új szabályairólKATA adózás új szabályai

KATA adózás új szabályai

KATA adózás új szabályaiÁltalános tájékozataóÁltalános tájékozataóÁltalános tájékozataóÁltalános tájékozataó

  Építményadó

adobe acrobat document  Részletes információk az építményadóról

adobe acrobat document  Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról  Helyi iparűzési adó

adobe acrobat document  Részletes információk a helyi iparűzési adóról

adobe acrobat document  Tájékoztató mezőgazdasági őstermelők részére

adobe acrobat document  Bejelentkezés, változás bejelentés űrlap letöltése

adobe acrobat document  Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására

adobe acrobat document  Helyi iparűzési adóelőleg mérséklési kérelem

adobe acrobat document  Mezőgazdasági őstermelő helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozata


  Idegenforgalmi adó

adobe acrobat document  Részletes információk az idegenforgalmi adóról

adobe acrobat document  Idegenforgalmi adó mentességének értelmezése

adobe acrobat document  Bejelentőlap és nyilatkozat

adobe acrobat document  Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartás a beszedett idegenforgalmi adóról


adobe acrobat document  Idegenforgalmi adó űrlap (Cég)

adobe acrobat document  Idegenforgalmi adó űrlap (Magánszemély)  Kommunális adó

adobe acrobat document  Részletes információk a kommunális adóról

adobe acrobat document  Kommunális adó adatbejeltő űrlap  Méltányossági eljárás a helyi adók tekintetében

adobe acrobat document  Részletes információk a méltányossági eljárásról a helyi adók tekintetében

msword document  Méltányossági kérelem gazdasági társaság részére

msword document  Méltányossági kérelem egyéni vállalkozó részére

msword document  Méltányossági kérelem magánszemély részére  Talajterhelési díj

adobe acrobat document  Részletes információk a talajterhelési díjról

adobe acrobat document  Talajterhelési díj űrlap letöltése
  Telekadó

adobe acrobat document  Részletes információk a telekadóról

adobe acrobat document  Telekadó bevallás űrlap letöltése  Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó

adobe acrobat document  Részletes információk a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadórólAdó- és értékbizonyítvány

adobe acrobat document  Részletes információk adó- és értékbizonyítvány kiállításáról

msword document  Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításáhozMagánfőzés céljából előállított tömény szesz (pálinka) önkormányzati jövedéki adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettség

adobe acrobat document  Tájékoztató a magánfőzés céljából előállított tömény szesz (pálinka) önkormányzati jövedéki adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről

adobe acrobat document  Részletes tájékoztató a magánfőzés céljából előállított tömény szesz (pálinka) önkormányzati jövedéki adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről

msword document  Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról  Egyéb, az adóztatással kapcsolatos tudnivalók

adobe acrobat document  Részletes információk az egyéb adóztatással kapcsolatos tudnivalókról

msword document  Átvezetési kérelem űrlap

adobe acrobat document  Kérelem túlfizetés átvezetésére és/vagy visszautalására űrlap

adobe acrobat document  Bevallás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiségről és annak előállítása során kibocsájtott CO2-ról az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alapján a kaposvári önkormányzat adóhatósághoz űrlap letöltéseadobe acrobat document  Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

msword document  Részletfizetési kérelem  Egyéb számlaszámok

Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Bírság számla
    11743002-15398006-03610000
   
Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Késedelmi pótlék számla
    11743002-15398006-03780000


Adótételek alakulása Kaposvár Megyei Jogú Város területén

Év Telekadó belváros (Ft/m2) Adókedvezmény mértéke (Ft/m2) Iparűzési adó (%) Építményadó (Ft/m2) Magánszemélyek kommunális adója Lakás, lakásbérlet (Ft) Garázs, hétvégi ház, 900 m2-nél nagyobb területű ingatlan (Ft) Idegenforgalmi adó (Ft/fő/ vend. éjsz) Gépjárműadó (Ft/100 kg 2007-ig)
2023 398
260
155
-
-
-
2.00 350
835
2190
6.500 6.300 400 -
2022 354
260
155
-
-
-
2.00 350
835
1951
6.500 6.300 400 -
2021 354
260
155
-
-
-
2.00 350
835
1951
6.500 6.300 400 -
2020 354
260
155
-
-
-
2.00 350
835
1951
6.500 6.300 400 -
2019 345
260
155
-
-
-
2.00 350
835
1898
6.500 6.300 400 -
2019 345
260
155
-
-
-
2.00 350
835
1898
6.500 6.300 400 -
2018 337
260
155
-
-
-
2.00 350
835
1853
6.500 6.300 400 -
2017 335
260
155
-
-
-
2.00 350
835
1846
6.500 6.300 400 -
2016 336
260
155
-
-
-
2.00 350
835
1848
6.500 6.300 400 -
2015 336
260
155
-
-
-
2.00 350
835
1852
6.500 6.300 400 -
2014 310
260
155
-
-
-
2.00 330
835
1720
5.950 5.750 400 -
2013 310
260
155
-
-
-
2.00 330
835
1720
5.950 5.750 400 -
2012 300
250
150
-
-
-
2.00 800
1655
5.700 5.500 452 -
2011 220 90 2.00 390 3.800 3.450 370 -
2010 208 82 2.00 368 3.632 3.232 349 -
2009 200 79 2.00 353 3.632 3.232 335 -
2008 200 79 2.00 353 3.632 3.232 335 -
2007 200 83 2.00 338 3.476 3.126 321 *
2006 200 89 2.00 317 4.239 3.889 301 1.200
2005 200 93 2.00 305 4.076 3.726 289 1.200
2004 200 100 2.00 285 3.900 3.550 270 1.200
2003 200 112 2.00 258 2.140 1.760 247 1.000


GYIK (Gyakran ismételt kérdések)

Mikor van ügyfélfogadás az Adóügyi Irodán?
Hétfőn: 13.00 - 16.00, szerdán: 08.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00, pénteken: 08.00 - 12.00.

Milyen típusú helyi adók vannak Kaposvárott?
- építményadó
- telekadó
- magánszemélyek kommunális adója
- helyi iparűzési adó
- idegenforgalmi adó

Ha túlfizetésem van valamelyik adószámlán, automatikusan visszautalja-e számomra az adóhatóság?
Nem, csak az ügyfél kérelmére, és csak abban az esetben, ha nincs egyéb adó, illetve adók módjára behajtandó köztartozása. A visszautalásra irányuló kérelem a város honlapjáról (ld. ügyintézési iránytű) letölthető.

Mennyi az iparűzési adó mértéke Kaposvárott?
Az adóalap 2%-a.

Van-e Kaposvárott helyi iparűzési adó kapcsán adómentesség?
2017. január 1-től hatályos helyi iparűzési adó rendeletben meghatározottak szerint, adómentes a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha a vállalkozási szintű adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg az adóévben.

Kell-e iparűzési adóbevallást benyújtanom, ha őstermelői tevékenységet folytatok?
Igen, amennyiben az őstermelői tevékenységből származó bevétel az adóévben a 600 ezer forintot meghaladja.

Kell-e iparűzési adóbevallást benyújtanom, ha az adómentesség feltételei fennállnak?
Igen, mert a bevallás alapján történik az adómentesség megállapítása.

Meddig kell iparűzési adóbevallást benyújtani?
Az eltérő üzleti éves adóalanyok kivételével főszabály szerint az adóévet követő május 31. napjáig.

Ha megszűntettem az egyéni vállalkozói tevékenységemet, soron kívül kell-e iparűzési adóbevallást benyújtanom?
Igen, a tevékenység megszűntetését követő 30 napon belül.

Van-e lehetőség elektronikusan adóbevallást benyújtani?
Igen, két esetben. Egyrészt, ha rendelkezik az ügyfél ügyfélkapuval. Másrészt ennek hiányában is, ha előzetesen papíralapon benyújtott az adóügyi iroda felé meghatalmazást, arra vonatkozólag, hogy a meghatalmazott nyújtsa be felénk az ügyfélkapuján keresztül a bevallását.

Ha bérbe adom a saját tulajdonú üzletemet, akkor ki fizeti az építményadót?
Aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Kell-e garázs, illetve gépjárműtároló után adót fizetni?
Igen. Magánszemély adóalany esetében magánszemélyek kommunális adóját. Nem magánszemély esetében, illetve, ha a magánszemély üzleti célra használja az ingatlant, építményadót.

Személygépjármű esetében mi alapján történik a gépjárműadó megállapítása?
Az adó összege függ a gépjármű gyártási évétől, illetve a teljesítményétől kw-ban kifejezve.

Be kell-e jelentenem a gépjármű eladását, illetve vételét az adóügyi iroda felé?
Nem, mivel az adóztatás a járműnyilvántartás adatai alapján történik. Ugyanakkor a közlekedési hatóság felé mind a vevőnek, mind az eladónak a gépjármű átruházása kapcsán bejelentési kötelezettsége áll fenn.

Kell-e külterületi ingatlan után telekadót fizetnem?
Igen, kivéve ha tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll.

Mi alapján történik az építmény- és telekadó kivetése?
(Hasznos) m2 alapján.