ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. február 28-i ülésére
11. változat
2008.02.27. 16:01


Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:


 


 


ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról

  - rendelet módosítás tervezezet
  - 1 sz. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1 sz. melléklet - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1/a sz. melléklet - normatív kötött támogatás
  - 1/b sz. melléklet - központi támogatás
  - 1/c sz. melléklet - átvett pénzeszközök
  - 1/c1 sz. melléklet - pályázott támogatások és átvett pénzeszközök - panel
  - 1/d sz. melléklet - egyéb bevételek
  - 1/e sz. melléklet - építési telek
  - 2 sz. melléklet - önállóan gazd. intézményi bevételek
  - 2/a sz. melléklet - részben önállóan gazd. intézményi bevételek
  - 2/b sz. melléklet - élelmezési támogatás
  - 3 sz. melléklet - önállóan gazd. intézményi kiadás
  - 3/a sz. melléklet - részben önállóan gazd. intézményi kiadás
  - 3/b sz. melléklet - önállóan gazd. intézményi létszám
  - 3/c sz. melléklet - részben önállóan gazd. intézményi létszám
  - 4 sz. melléklet - önkormányzati kiadások
  - 4/a sz. melléklet - egyéb szervezetek támogatása
  - 4/b sz. melléklet - szociálpolitikai feladatok
  - 4/b1 sz. melléklet - közcélú foglalkoztatás
  - 5 sz. melléklet - intézmény felújítások
  - 6 sz. melléklet - lakás és nem lakás felújítás
  - 6/a sz. melléklet - lakás és nem lakás felújítás - panel
  - 7 sz. melléklet - út- híd- járdafelújítások
  - 8 sz. melléklet - víziközmű felújítások
  - 9 sz. melléklet - felhalmozási kiadások
  - 10 sz. melléklet - céltartalékok előirányzata
  - 11 sz. melléklet - kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (cigány, német)
  - 11 sz. melléklet - kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (horvát, lengyel)
  - 12 sz. melléklet - több éves kötelezettségvállalások
  - 13 sz. melléklet - EU támogatással megvalósuló programok, projektek
  - 1 sz. kimutatás - saját hatáskörű átcsoportosítás
  - 1/a sz. kimutatás - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
  - 2 sz. kimutatás - hitelképesség felső határa
  - Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
 


 


ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről

  - rendelet tervezezet
  - 1. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1. melléklet 3.oldal - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1.a melléklet - normatív, kötött felhasználású támogatások
  - 1.b melléklet - központi támogatások
  - 1.c melléklet - Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök
  - 1.c.1. melléklet - Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök-panel
  - 1.d melléklet - egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
  - 1.e melléklet - építési telek- és ingatlan értékesítés
  - 2. melléklet - intézmenyek bevételei
  - 2.a melléklet - élelmezés támogatása
  - 3. melléklet - intézmenyek kiadásai
  - 3.a melléklet - létszám
  - 4. melléklet - önkormányzati gazdálkodás kiadásai
  - 4. melléklet 4. oldala - polg.hiv.-ho kapcsolódó részben önálló ...
  - 4.a melléklet - egyéb szervezetek támogatása
  - 4.b melléklet - szociálpolitikai feladatok
  - 4.c melléklet - Pótigények
  - 4.d melléklet - bérzárolás
  - 4.d melléklet - bérzárolás - óvodák
  - 5. melléklet - Intézmény felújítások
  - 6. melléklet - Lakás -nem lakás felújítás
  - 6.a melléklet - lakás-,nem lakás ingatlanok felújítása-panel
  - 7. melléklet - Út-híd-járdafelújítások
  - 8. melléklet - Víziközmű felújítások
  - 9. melléklet - Felhalmozás
  - 10. melléklet - céltartalékok
  - 12. melléklet - több éves kötelezettségvállalások
  - 13. melléklet 1.oldal - előirányzat felhasználási ütemterv bevételek
  - 13. melléklet 2.oldal - előirányzat felhasználási ütemterv kiadások
  - 14. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok
  - 1. kimutatás - normatív állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó bevételek alakulása
  - 2. kimutatás - Támogatott pályázatok
  - 3. kimutatás - Források
  - 4. kimutatás - adósságszolgálat
  - 5. kimutatás - évi hitelképesség felső határa
  - 6. kimutatás - közvetett támogatások
  - 1. függelék - 2008. év várható kiadásai TISZK
  - 1. függelék 3. oldal - 2008. év várható kiadásai TISZK - szöveges indoklás
  - 2. függelék 1. oldal - városgondnokság 2008. évi terve szakfeladatonként
  - 2. függelék 2. oldal - parkfenntartás
  - 2. függelék 3. oldal - erdőgazdálkodási szolg.
  - 2. függelék 4. oldal - közutak, hidak
  - 2. függelék 5. oldal - parkoló iroda
  - 2. függelék 6. oldal - parkoló bevétel
  - 2. függelék 7. oldal - központi irányítás
  - 2. függelék 8. oldal - települési vízellátás
  - 2. függelék 9. oldal - közvilágítás
  - 2. függelék 10. oldal - állategészségügy
  - 2. függelék 11. oldal - vízrendezés, belvízmentesítés - 2007. évi terv telj.
  - 2. függelék 12. oldal - vízrendezés, belvízmentesítés 2008.
  - 2. függelék 13. oldal - köztisztaság
  - 2. függelék 14. oldal - temetőfenntartás
  - 3. függelék - Kapos TV üzleti terv
  - 3. függelék - Kapos TV üzleti terv - szöveges
  - Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a SZMSZ módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének és KÉSZ - 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet - (II. ütem) módosításáról

  - Település-Szerkezeti Terv
  - TSzT műszaki leírása
  - rendelet tervezet
  - összefoglaló és konfliktus-térkép táblázat
  - 1. sz. melléklet
  - 2. sz. melléklet
  - 3. sz. melléklet
  - 3/A. sz. melléklet
  - 4. sz. melléklet
  - 5. sz. melléklet
  - 6. sz. melléklet
  - 7. sz. melléklet
  - 8. sz. melléklet
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a szabálysértésekről szóló többször módosított 33/2005.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Foglalkoztatási Támogatási Keret szabályainak felülvizsgálatáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapodásáról szóló 41/1994.(X.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

  - rendelet tervezet
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról

  - rendelet tervezet
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő, valamint a Városgondnokság alapító okiratának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a TOURINFORM - Kaposvár alapító okiratának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az oktatási- nevelési- kulturális- és sport intézmények, valamint a Tűzoltóság és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

  - alapító okiratok
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatáról

  - 1. melléklet
  - 1/b. melléklet
  - 2. melléklet
  - 3. melléklet
  - 4. melléklet
  - 5. melléklet
  - 6. melléklet
  - 7. melléklet
  - 7/b. melléklet
  - 8. melléklet
  - 9. melléklet
  - 10. melléklet
  - 11. melléklet
  - 12-13. melléklet
  - 14-16. melléklet
  - 17. melléklet
  - 18. melléklet
  - 19. melléklet
  - 20. melléklet
  - 21. melléklet
  - 22. melléklet
  - 23. melléklet
  - 24. melléklet
  - 25. melléklet
Bizottsági vélemények
KIÉT vélemény
 

Előterjesztés az önkormányzati fenntartású szakképző intézményekben a duális képzés rendszerének felülvizsgálatáról, valamint a szakmai képzési párhuzamosság megszüntetéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés nevelési tanácsadás szakszolgálati feladatellátásáról a Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás részére

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az Önkormányzati Minőségirányítási Program kiegészítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a közoktatási fenntartói feladatok teljesítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Somogy Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatának véleményezéséről

  - melléklet
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Pécsi utcában létesítendő Egészségházról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Gyöngyfa Napközi Otthon férőhelyszámának bővítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjainak megállapításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában lévő háziorvosi rendelők privatizációjának határidő módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Garanciaalapba tartozó ingatlanok bővítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az útterület tulajdonjogának a megszerzéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Cseri u. 22. szám alatti lakások vízellátásáról és szennyvízelvezetésről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Csiky Gergely Színház igazgató- főrendező megbízásáról szóló pályázati kiírásról
 

Előterjesztés a Pénzügyi Végrehajtási Társulási megállapodás módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok munkájának elismeréséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvári kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményéről, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról, valamint költségátalányukról
 

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a "Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának teljeskörű akadálymentesítése" című pályázat benyújtásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlásáról iskolatej program tárgyában

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési Tervének módosításáról

  - melléklet
Bizottsági vélemények
 

Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságáról és a 2008. évi feladatokról

  - melléklet
Bizottsági vélemények
 

Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága 2007. évi szakmai tevékenységéről

  - 1.sz. melléklet
  - 1/A sz. melléklet
  - 2.sz. melléklet
  - 2/A sz. melléklet
  - 3.sz. melléklet
  - 4.sz. melléklet
 

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról
 

Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2007.IV. negyedév)
 

Tájékoztató a 2007. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzat hátralékok alakulásáról

  - 1.sz. melléklet
  - 2.sz. melléklet
 

Előterjesztés alapítványi támogatásokról
 

Előterjesztés a Pensió 17 Kft-vel kapcsolatban feltett képviselői kérdésekre adott válaszokrólBizottsági ülések:

A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság rendkívüli ülése
2008. február 28-án (kedden) 0745 órakor
Meghívó
 
Az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság rendkívüli ülése
2008. február 28-án (kedden) 0930 órakor
Meghívó
 
A Kisebbségi Önkormányzatok 2008. február 19-én (kedden) 1830 órakor
együttes ülést tartanak, a Szent Imre u. 14. félemeleti nagytermében
Meghívó
 
Európai Uniós
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2008. február 20.
(szerda)
1000T103. Meghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2008. február 21.
(csütörtök)
1530I./118. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2008. február 19.
(kedd)
1600Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2008. február 19.
(kedd)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2008. február 21.
(csütörtök)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2008. február 19.
(kedd)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2008. február 21.
(csütörtök)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2008. február 20.
(szerda)
1500T103. Meghívó
Előterjesztések
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2008. február 20.
(szerda)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2008. február 20.
(szerda)
1300   Meghívó
Előterjesztések
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2008. február 19.
(kedd)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2008. február 18.
(hétfő)
1500   Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2008. február 21.
(csütörtök)
0900Fő u. 63. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2008. február 21.
(csütörtök)
1700   Meghívó
Előterjesztések
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2008. február 19.
(kedd)
1000   Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2008. február 20.
(szerda)
1600Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2008. február 20.
(szerda)
1500díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2008. február 20.
(szerda)
1600díszterem Meghívó
Gazdasági Kamarák 2008. február 20.
(szerda)
1600díszterem Meghívó