ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. február 2-i ülését megelőző ülésre

Cigány Kisebbségi Önkormányzat


Közgyűlési napirendi pontok:
1.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról
2.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről
3.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város közoktatási feladatellátási, intézményhálóza-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatáról
4.   Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról
5.   Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok munkájának elismeréséről
6.   Előterjesztés a Pécsi utcában létesítendő Egészségházról
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó napirendi pontok:
7. Előterjesztés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi Munkatervéről