ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. február 2-i ülését megelőző ülésre

Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról
02.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről
03.   Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének és KÉSZ- 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet- (II. ütem) módosításáról
04.   Előterjesztés a szabálysértésekről szóló többször módosított 33/2005.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
05.   Előterjesztés a Pénzügyi Végrehajtási Társulási megállapodás módosításáról
06.   Előterjesztés a SZMSZ módosításáról
07.   Előterjesztés a Kaposvá-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
08.   Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról
09.   Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok munkájának elismeréséről
10.   Előterjesztés a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
11.   Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
12.   Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
13.   Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról
14.   Előterjesztés a Pécsi utcában létesítendő Egészségházról
15.   Előterjesztés Somogy Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatának véleményezéséről
16.   Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
17.   Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapodásáról szóló 41/1994.(X.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
18.   Előterjesztés az oktatás- nevelés- kulturáli- és sport intézmények, valamint a Tűzoltóság és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
19.   Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról
20.   Előterjesztés a Foglalkoztatási Támogatási Keret szabályainak felülvizsgálatáról
21.   Előterjesztés a TOURINFORM- Kaposvár alapító okiratának módosításáról
22.   Előterjesztés az útterület tulajdonjogának a megszerzéséről
23.   Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energi-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
24.   Előterjesztés az önkormányzati közú- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról
25.   Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő, valamint a Városgondnokság alapító okiratának módosításáról
26.   Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó napirendi pontok:
27. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményéről, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról, valamint költségátalányukról
28. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2008. évi munkatervéről