ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. február 2-i ülését megelőző ülésre

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról
02.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről
03.   Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének és KÉSZ- 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet- (II. ütem) módosításáról
04.   Előterjesztés a szabálysértésekről szóló többször módosított 33/2005.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
05.   Előterjesztés az útterület tulajdonjogának a megszerzéséről
06.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a "Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának teljeskörű akadálymentesítése" című pályázat benyújtásáról
07.   Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő, valamint a Városgondnokság alapító okiratának módosításáról
08.   Előterjesztés a Kaposvár, Cseri u. 22. szám alatti lakások vízellátásáról és szennyvízelvezetésről
09.   Előterjesztés az önkormányzati közú- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról
10.   Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról
11.   Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energi-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó napirendi pontok:
12. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának 2008. évi munkatervéről
13. Előterjesztés a Külterületi Közmű-beruházási támogatási Alap felhasználására vonatkozó pályázati felhívásról
14. Előterjesztés Kaposvár, Zrínyi utca forgalmi rendjének kialakításáról
15. Előterjesztés Kaposvár, Petőfi tér forgalmi rendjének kialakításáról