ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. február 2-i ülését megelőző ülésre

Népjóléti Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról
02.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről
03.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési Tervének módosításáról
04.   Előterjesztés a Gyöngyfa Napközi Otthon férőhelyszámának bővítéséről
05.   Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról
06.   Előterjesztés a Pécsi utcában létesítendő Egészségházról
07.   Előterjesztés Somogy Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatának véleményezéséről
08.   Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
09.   Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
10.   Előterjesztés a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó napirendi pontok:
11. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság 2008. évi munkatervéről