ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. február 2-i ülését megelőző ülésre

Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról
02.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről
03.   Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének és KÉSZ- 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet- (II. ütem) módosításáról
04.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési Tervének módosításáról
05.   Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjainak megállapításáról
06.   Előterjesztés a Foglalkoztatási Támogatási Keret szabályainak felülvizsgálatáról
07.   Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában lévő háziorvosi rendelők privatizációjának határidő módosításáról
08.   Előterjesztés a TOURINFORM- Kaposvár alapító okiratának módosításáról
09.   Előterjesztés az útterület tulajdonjogának a megszerzéséről
10.   Előterjesztés a Garanciaalapba tartozó ingatlanok bővítéséről
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó napirendi pontok:
11. Előterjesztés a Kaposvár, Izzó utcai ipari területen lévő 3533/12 hrs-ú ingatlan értékesítéséről
12. Előterjesztés az 5378/1 hrs-ú ingatlan értékesítéséről
13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottságának 2008. évi munkatervéről