ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. február 2-i ülését megelőző ülésre

Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról
02.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről
03.   Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlásáról iskolatej program tárgyában
04.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város közoktatási feladatellátási, intézményhálóza-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatáról
05.   Előterjesztés az oktatás- nevelés- kulturáli- és sport intézmények, valamint a Tűzoltóság és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
06.   Előterjesztés a közoktatási fenntartói feladatok teljesítéséről
07.   Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról
08.   Előterjesztés az Önkormányzati Minőségirányítási Program kiegészítéséről
09.   Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapodásáról szóló 41/1994.(X.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
10.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési Tervének módosításáról
11.   Előterjesztés az önkormányzati fenntartású szakképző intézményekben a duális képzés rendszerének felülvizsgálatáról, valamint a szakmai képzési párhuzamosság megszüntetéséről
12.   Előterjesztés nevelési tanácsadás szakszolgálati feladatellátásáról a Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás részére
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó napirendi pontok:
13. Előterjesztés az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2008. évi munkatervéről
14. Előterjesztés az Együd Árpád Általános Művelődési Központ 2008. évi munkatervéről
15. Előterjesztés a Művészetek Kincsesháza 2008. évi munkatervéről
16. Előterjesztés az Oktatási és Kulturális Támogatási Keret, valamint a Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete támogatásra javasolt területeiről és a pályáztatás ütemezéséről