ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. február 2-i ülését megelőző ülésre

Pénzügyi Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról
02.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről
03.   Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról
04.   Előterjesztés az önkormányzati fenntartású szakképző intézményekben a duális képzés rendszerének felülvizsgálatáról, valamint a szakmai képzési párhuzamosság megszüntetéséről
05.   Előterjesztés nevelési tanácsadás szakszolgálati feladatellátásáról a Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás részére
06.   Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapodásáról szóló 41/1994.(X.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
07.   Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
08.   Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
09.   Előterjesztés a Pécsi utcában létesítendő Egészségházról
10.   Előterjesztés a Gyöngyfa Napközi Otthon férőhelyszámának bővítéséről
11.   Előterjesztés a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
12.   Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
13.   Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének és KÉSZ- 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet- (II. ütem) módosításáról
14.   Előterjesztés a SZMSZ módosításáról
15.   Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjainak megállapításáról
16.   Előterjesztés a Foglalkoztatási Támogatási Keret szabályainak felülvizsgálatáról
17.   Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában lévő háziorvosi rendelők privatizációjának határidő módosításáról
18.   Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról
19.   Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energi-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
20.   Előterjesztés a Kaposvár, Cseri u. 22. szám alatti lakások vízellátásáról és szennyvízelvezetésről
21.   Előterjesztés az önkormányzati közú- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról
22.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési Tervének módosításáról
23.   Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlásáról iskolatej program tárgyában
24.   Előterjesztés a Kaposvári kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatásáról
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó napirendi pontok:
25. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának 2008. évi munkatervéről