ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. szeptember 27-i üléséreKözgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:


 

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

  - rendelet tervezet
  - 1 sz. táblázat - kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege
  - 1 sz. táblázat - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1/a sz. táblázat - normatív kötött támogatás
  - 1/b sz. táblázat - központi támogatás
  - 1/c sz. táblázat - átvett pénzeszközök
  - 1/c1 sz. táblázat - pályázott támogatások és átvett pénzeszközök - panel
  - 1/d sz. táblázat - egyéb bevételek
  - 1/e sz. táblázat - építési telek
  - 2 sz. táblázat - intézményi bevételek
  - 2/a sz. táblázat - részben önállóan gazdálkodó intézmények bevétele
  - 2/b sz. táblázat - élelmezési támogatás
  - 3 sz. táblázat - önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
  - 3/a sz. táblázat - részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
  - 3/b sz. táblázat - létszám
  - 4 sz. táblázat - önkormányzati kiadások
  - 4/a sz. táblázat - egyéb szervezetek támogatása
  - 4/b sz. táblázat - szociálpolitikai kiadások
  - 5 sz. táblázat - intézmény felújítások
  - 6 sz. táblázat - lakás és nem lakás felújítás
  - 6/a sz. táblázat - lakás és nem lakás felújítás - panel
  - 7 sz. táblázat - út- híd- járdafelújítások
  - 8 sz. táblázat - víziközmű felújítások
  - 9 sz. táblázat - felhalmozási kiadások
  - 10 sz. táblázat - Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (cigány, német)
  - 10 sz. táblázat - Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (horvát, lengyel)
  - 1 sz. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1 sz. melléklet - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1/a sz. melléklet - normatív kötött támogatás
  - 1/b sz. melléklet - központi támogatás
  - 1/c sz. melléklet - átvett pénzeszközök
  - 1/c1 sz. melléklet - pályázott támogatások és átvett pénzeszközök - panel
  - 1/d sz. melléklet - egyéb bevételek
  - 1/e sz. melléklet - építési telek
  - 2 sz. melléklet - önállóan gazdálkodó intézmények bevételei
  - 2/a sz. melléklet - részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei
  - 3 sz. melléklet - önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
  - 3/a sz. melléklet - részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
  - 3/b sz. melléklet - önállóan gazdálkodó intézmények létszámadatai
  - 3/c sz. melléklet - részben önállóan gazdálkodó intézmények létszámadatai
  - 4 sz. melléklet - önkormányzati kiadások
  - 4/a sz. melléklet - egyéb szervezetek támogatása
  - 4/b sz. melléklet - szociálpolitikai feladatok
  - 4/c sz. melléklet - pótigények
  - 5 sz. melléklet - intézmény felújítások
  - 6 sz. melléklet - lakás és nem lakás felújítás
  - 6/a sz. melléklet - lakás és nem lakás felújítás - panel
  - 7 sz. melléklet - út- híd- járdafelújítások
  - 8 sz. melléklet - víziközmű felújítások
  - 9 sz. melléklet - felhalmozási kiadások
  - 10 sz. melléklet - céltartalékok előirányzata
  - 11 sz. melléklet - kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (cigány, német)
  - 11 sz. melléklet - kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (horvát, lengyel)
  - 12 sz. melléklet - több éves kötelezettségvállalások
  - 13 sz. melléklet - EU támogatással megvalósuló programok, projektek
  - 1 sz. kimutatás - adósságszolgálat alakulása
  - 2 sz. kimutatás - hitelképesség felső határa
  - független könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Város Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

  - 01. melléklet
  - 02. melléklet
  - 03. melléklet
  - 04. melléklet
  - 05. melléklet
  - 06. melléklet
  - 07. melléklet
  - 08. melléklet
  - 09. melléklet
  - 10. melléklet
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Gazdasági Programjának végrehajtására irányuló eszközrendszerről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a táv-hőszolgáltatási hődíjak csökkentéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Szabályozási Tervvel kapcsolatos igényekről, koncepciókról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési Tervének előrehaladásáról

  - 1. melléklet
  - 2. melléklet
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépésről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Pensio Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a KVG Zrt. alapító okiratának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a 2007/2008. tanév előkészítésének módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a kaposvári múzeumok látogatására szóló kombinált jegy bevezetéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az ÖTM Sport Szakállamtitkárság 2.276.000.-Ft-os támogatásának felhasználásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével hajléktalanok ellátása érdekében kötendő feladat-ellátási szerződésről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Magyar Kolping Szövetséggel támogató szolgáltatás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2008. évi fordulóhoz való csatlakozásról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a "Csányi Alapítvány a Gyermekekért" Közhasznú Alapítvánnyal gyermekjóléti feladat ellátásra kötendő feladat-ellátási szerződésről és részükre ingatlan kedvezményes bérbeadásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Somogy Parkoló szerződésének módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Elöterjesztés a depóniagáz hasznosítására vonatkozó 101/2007. (IV. 26.) önkormányzati határozat módosításáról, a Kaposvári Regionális Szilárdhulladék-lerakó bővítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés kistérségi logopédiai szakszolgálat ellátásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés földterület és felépítmény tulajdonjogának átvételéről

  - melléklet
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Zrínyi M. u. 4. fsz. 5. sz. alatti üresen álló bérlakás értékesítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a József Attila közben levő 200/35 hrsz-ú közterületi ingatlanon lévő hidroforház bontásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár Szántó u. 5. szám alatt lévő helyiségcsoport bérleti időtartam meghosszabbításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft.-re vonatkozó szindikátusi szerződés módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Nagyváthy utcában lévő 19147/2 hrsz-ú út terület térítésmentes átvételéről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a BITT Kft. "Egyetemi Tudományos és Műszaki Park" szerződésének módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a BITT Kft. kötbér elengedési és határidő módosítási kérelméről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár, Jutai u. 24. szám alatt levő helyiségcsoport használatáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Rózsa Ferenc Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet 114 m2 földterület térítésmentes átadására vonatkozó kérelméről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Városi Fürdő és a Virágfürdő ingatlanokat érintő szolgalmi jog bejegyzéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Zárda u. 15. szám alatti társasház tulajdonosainak kérelméről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Kisgát III. ütem fejlesztési területlakóparkja közműveinek átvételéről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási megállapodás módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár-Kaposfüred ÉK-i lakótelep úthálózatának átvételéről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés iparosított technológiával épített Kaposvár, Arany J. u. 29-31. lakóépület energia-megtakarítást célzó felújításáról, korszerűsítéséről
 

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról
 

Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2007. II. negyedév)
 

Tájékoztató a 2007. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

  - 1. melléklet
  - 2. melléklet
 

Előterjesztés alapítványi támogatásokról
 

Előterjesztés a 2007. augusztus 10-ei felhőszakadás következtében keletkezet károk helyreállításáról

Bizottsági véleményekBizottsági ülések:

Európai Uniós
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2007. szeptember 19.
(szerda)
1000T103. Meghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2007. szeptember 20.
(csütörtök)
1530I./118. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2007. szeptember 18.
(kedd)
1600Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2007. szeptember 18.
(kedd)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2007. szeptember 20.
(csütörtök)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2007. szeptember 18.
(kedd)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2007. szeptember 20.
(csütörtök)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2007. szeptember 19.
(szerda)
1500T103. Meghívó
Előterjesztések
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2007. szeptember 19.
(szerda)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2007. szeptember 17.
(hétfő)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2007. szeptember 18.
(kedd)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2007. szeptember 20.
(csütörtök)
1000   Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2007. szeptember 20.
(csütörtök)
0900Fő u. 63. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2007. szeptember 20.
(csütörtök)
1700   Meghívó
Előterjesztések
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2007. szeptember 18.
(kedd)
1000   Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2007. szeptember 19.
(szerda)
1600Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2007. szeptember 19.
(szerda)
1515díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2007. szeptember 19.
(szerda)
1615díszterem Meghívó
Gazdasági Kamarák 2007. szeptember 19.
(szerda)
1615díszterem Meghívó