ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2006. szeptember 28-i rendkívüli ülésére


Közgyűlési meghívó

Időpont módosítás


Tervezett napirendi pontok:

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2006. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást célzó felújítására kiírt pályázatokról

ELŐTERJESZTÉS
a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola tornatermének PPP-konstrukcióban történő megépítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás által a Norvég Alapra benyújtandó pályázatban való részvételünkről

ELŐTERJESZTÉS
köztéri szobor elhelyezéséről Kaposfüreden

ELŐTERJESZTÉS
köztéri szobor elhelyezéséről a Nádasdi utcában

ELŐTERJESZTÉS
a kincstári vagyonkörbe tartozó egyes ingatlanok tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának igényléséről szóló 64/2006. (II. 23.) önkormányzati határozat módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Fő u. 84. szám alatti 30 lakásos bérlakóház megépítésére vonatkozó közgyűlési határozat módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Nemzeti Sporthivataltól kapott 2.700.000,- Ft támogatás felhasználásáról

ELŐTERJESZTÉS
a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértéssel kapcsolatos törvényességi észrevételről

ELŐTERJESZTÉS
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2007. évi fordulóhoz való csatlakozásról

ELŐTERJESZTÉS
alapítványi támogatásokról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről szóló jelentésről

KÖSZÖNŐLEVÉL
Farkaslaka község polgármesterétől


ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2006. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
  - 2006 költségvetési rendmód2
  - 1 sz táblázat- bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1 sz táblázat 3.o.- működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1 sz.táblázat 4.o.-az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként
  - 1 a sz táblázat-normk
  - 1 b sz táblázat-közpt
  - 1 c sz táblázat-átv
  - 1 c1 sz táblázat-Pályázott tám. és átvett pénzeszközök
  - 1 d sz táblázat-egyéb bevételek
  - 1 e sz táblázat-éptelek
  - 2 sz táblázat-intézményi bevételek
  - 2 a sz táblázat-élelm.tám.
  - 3 sz táblázat-intézményi kiadások
  - 3 a sz táblázat-létszám
  - 4 sz táblázat- önkormányzati kiadások
  - 4 a sz táblázat-egyéb szervezetek támogatása
  - 4 b sz táblázat-szociálpolitikai kiadások
  - 5 sz táblázat Intézmény felújítások
  - 6 sz táblázat .Lakás -nem lakás felújítás
  - 6 a sz táblázat Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása ip.techn.
  - 7 sz táblázat Út-híd-járdafelújítások
  - 8 sz táblázat Víziközmű felújítások
  - 9 sz táblázat Felhalmozási kiadások
  - 10 sz táblázat 1.o.-Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai
  - 10 sz táblázat 2.o.- Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai
  - 1 sz melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1 sz melléklet 3.o.- működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1 a sz melléklet-2006kv2mód-normk
  - 1 b sz melléklet-2006kv2mód-közpt
  - 1 c sz melléklet-2006kv2mód-átv
  - 1 c1.sz.melléklet Pályázott tám. és átvett pénzeszk. iparosított
  - 1 d sz melléklet-2006kv2mód-ebev
  - 1 e sz melléklet-2006kv2mód-éptelek
  - 2 sz melléklet-intézményi bevételek
  - 2 a sz melléklet-élelmezési támogatás
  - 3 sz melléklet-intézményi kiadás
  - 3 a sz melléklet-létszám
  - 4 sz melléklet- önkormányzati kiadások
  - 4 a melléklet- egyéb szervezetek támogatása
  - 4 b melléklet-szociálpolitikai feladatok
  - 4 b1 sz melléklet-közcélú
  - 4 c sz melléklet-Pótigények
  - 4 d sz melléklet-felügy.átcsoport.
  - 5 sz melléklet Intézmény felújítások
  - 6 sz melléklet Lakás -nem lakás felújítás
  - 6 a melléklet Lakás-,nem lakás ingatlanok felújítása ip.techn.
  - 7 sz melléklet Út-híd-járdafelújítások
  - 8 sz melléklet Víziközmű felújítások
  - 9 sz melléklet Felhalmozási kiadások
  - 10 sz melléklet-céltartalékok előirányzata
  - 11 sz melléklet 1.o-Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata
  - 11 sz melléklet 2.o- Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata
  - 12 sz melléklet Kötelezettségvállalások
  - 13 sz melléklet- Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
  - 1 sz kimutatás-int.hatáskörű átcs.
  - 2 sz kimutatás-2006évi hitfehat
ELŐTERJESZTÉS az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást célzó felújítására kiírt pályázatokról
ELŐTERJESZTÉS a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola tornatermének PPP-konstrukcióban történő megépítéséről
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás által a Norvég Alapra benyújtandó pályázatban való részvételünkről
ELŐTERJESZTÉS köztéri szobor elhelyezéséről Kaposfüreden
ELŐTERJESZTÉS köztéri szobor elhelyezéséről a Nádasdi utcában
ELŐTERJESZTÉS a kincstári vagyonkörbe tartozó egyes ingatlanok tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának igényléséről szóló 64/2006. (II. 23.) önkormányzati határozat módosításáról
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Fő u. 84. szám alatti 30 lakásos bérlakóház megépítésére vonatkozó közgyűlési határozat módosításáról
ELŐTERJESZTÉS a Nemzeti Sporthivataltól kapott 2.700.000,- Ft támogatás felhasználásáról
ELŐTERJESZTÉS a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról
ELŐTERJESZTÉS mulasztásban megnyilvánuló törvénysértéssel kapcsolatos törvényességi észrevételről
ELŐTERJESZTÉS a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2007. évi fordulóhoz való csatlakozásról
ELŐTERJESZTÉS alapítványi támogatásokról
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről szóló jelentésről
  - 1. sz. melléklet: pénzforgalmi mérleg
  - 2. sz. melléklet: bankszámla egyenlegek
  - 3. sz. melléklet: vagyoni helyzet
  - 4. sz. melléklet: kotelezettseg
KÖSZÖNŐLEVÉL Farkaslaka község polgármesterétől


Bizottsági ülések:

Európai Uniós és
Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága
2006. szeptember 28.
(csütörtök)
0840díszterem Meghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi és
Összeférhetetlenségi Bizottság
2006. szeptember 28.
(csütörtök)
1200I./118. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2006. szeptember 28.
(csütörtök)
1015díszterem Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2006. szeptember 28.
(csütörtök)
0900díszterem Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2006. szeptember 28.
(csütörtök)
1100díszterem Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2006. szeptember 28.
(csütörtök)
0930díszterem Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2006. szeptember 28.
(csütörtök)
1015I./118. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési,
Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2006. szeptember 28.
(csütörtök)
1100díszterem Meghívó
Előterjesztések
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2006. szeptember 25.
(hétfő)
1330fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2006. szeptember 26.
(kedd)
0900fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2006. szeptember 26.
(kedd)
1800Harang u.
1./b.
Meghívó
Előterjesztések
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2006. szeptember 26.
(kedd)
0900I./102. Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2006. szeptember 25.
(hétfő)
0900Fő u. 63. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2006. szeptember 26.
(kedd)
0730fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2006. szeptember 26.
(kedd)
0830fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2006. szeptember 22.
(péntek)
1600Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2006. szeptember 28.
(csütörtök)
1200díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2006. szeptember 28.
(csütörtök)
1200díszterem Meghívó
Gazdasági Kamarák 2006. szeptember 28.
(csütörtök)
1200díszterem Meghívó