ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. június 16-i ülésére


Meghívó

Tervezett napirendi pontok:

Előterjesztés az önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról Előterjesztés a rendeletek hatályosulásárólElőterjesztés a rendeletek hatályosulásáról Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló rendelet megalkotásárólElőterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a Teleki u. - Városház u. - Noszlopy G. u. - Újpiactér által határolt tömb szabályozási tervének módosításárólElőterjesztés a Teleki u. - Városház u. - Noszlopy G. u. - Újpiactér által határolt tömb szabályozási tervének módosításáról Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) számú önkormányzati rendelet, valamint a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) számú önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) számú önkormányzati rendelet, valamint a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a Maros utca nyugati oldal településrendezési tervének jóváhagyásárólElőterjesztés a Maros utca nyugati oldal településrendezési tervének jóváhagyásáról Előterjesztés a volt Füredi II. laktanya szabályozási tervének módosításárólElőterjesztés a volt Füredi II. laktanya szabályozási tervének módosításáról Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról szóló 49/2004.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról szóló 49/2004.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés parkolójegy vásárlásról mobiltelefonon keresztülElőterjesztés parkolójegy vásárlásról mobiltelefonon keresztül
 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a Kaposvár, Szondi u. 18.-20. sz. alatt lévő helyiségcsoport használatárólElőterjesztés a Kaposvár, Szondi u. 18.-20. sz. alatt lévő helyiségcsoport használatáról Előterjesztés a kaposvári 67/2. hrsz-ú ingatlanon fennálló tartozás átvállalásáról, beruházás határidejének módosításárólElőterjesztés a kaposvári 67/2. hrsz-ú ingatlanon fennálló tartozás átvállalásáról, beruházás határidejének módosításáról Előterjesztés a Budai N. A. u-i 60/3., 60/4., 61/2., 67/1. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó tartozásátvállalási megállapodás jóváhagyásárólElőterjesztés a Budai N. A. u-i 60/3., 60/4., 61/2., 67/1. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó tartozásátvállalási megállapodás jóváhagyásáról Előterjesztés a kaposvári Piac-vásárcsarnok önkormányzati tulajdonának üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásrólElőterjesztés a kaposvári Piac-vásárcsarnok önkormányzati tulajdonának üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásról Előterjesztés a Városligetben létesítendő Tóparti Vendéglőre és illemhelyre vonatkozó 312/2004.(XI.18.) önkormányzati határozat végrehajtásáról, kiegészítésérőlElőterjesztés a Városligetben létesítendő Tóparti Vendéglőre és illemhelyre vonatkozó 312/2004.(XI.18.) önkormányzati határozat végrehajtásáról, kiegészítéséről Előterjesztés a  Kaposvár, Gilice utcai Sporttelepen lévő Klubház tulajdonjogi bejegyzésérőlElőterjesztés a  Kaposvár, Gilice utcai Sporttelepen lévő Klubház tulajdonjogi bejegyzéséről Előterjesztés a  Kaposvár, Vár u. 11. sz. alatt lévő ingatlanrész kisajátítást pótló cseréjérőlElőterjesztés a  Kaposvár, Vár u. 11. sz. alatt lévő ingatlanrész kisajátítást pótló cseréjéről Előterjesztés a  Kaposvár, Pacsirta utcában lévő 6666 hrsz-ú beépítetlen területű ingatlan értékesítésérőlElőterjesztés a  Kaposvár, Pacsirta utcában lévő 6666 hrsz-ú beépítetlen területű ingatlan értékesítéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által a lakbértámogatás kapcsán hozott 72/2005.(IV.21.) önkormányzati határozat 4.) pontjának módosításárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által a lakbértámogatás kapcsán hozott 72/2005.(IV.21.) önkormányzati határozat 4.) pontjának módosításáról
 
Előterjesztés vis maior támogatás igényléséről a Kaposvár, Pécsi u. 88-90. szám közötti ivóvíz nyomóvezeték-törés, valamint út alatti áteresz meghibásodásárólElőterjesztés vis maior támogatás igényléséről a Kaposvár, Pécsi u. 88-90. szám közötti ivóvíz nyomóvezeték-törés, valamint út alatti áteresz meghibásodásáról Előterjesztés a Deseda tóhoz vezető összekötő út építéséhez kapcsolódó EU önerő alap pályázatrólElőterjesztés a Deseda tóhoz vezető összekötő út építéséhez kapcsolódó EU önerő alap pályázatról Előterjesztés a Deseda tónál lévő Előterjesztés a Deseda tónál lévő Előterjesztés a Szivárvány Mozi további hasznosításáról, illetve a megállapodás módosításárólElőterjesztés a Szivárvány Mozi további hasznosításáról, illetve a megállapodás módosításáról Előterjesztés a Kisgát II. ütem területén lévő 2288/6. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átadásárólElőterjesztés a Kisgát II. ütem területén lévő 2288/6. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átadásáról Előterjesztés mezei őrszolgálat felállításárólElőterjesztés mezei őrszolgálat felállításáról Előterjesztés Kaposvár településszerkezeti és szabályozási tervérőlElőterjesztés Kaposvár településszerkezeti és szabályozási tervéről Tájékoztató a 2004. évi közbeszerzésekrőlTájékoztató a 2004. évi közbeszerzésekről Előterjesztés a Teleki u-i parkolóház projektjérőlElőterjesztés a Teleki u-i parkolóház projektjéről Előterjesztés a Töröcskei bekötőút átvételérőlElőterjesztés a Töröcskei bekötőút átvételéről
 
Előterjesztés bűnmegelőzési pályázattal kapcsolatos megállapodás jóváhagyásárólElőterjesztés bűnmegelőzési pályázattal kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Ifjúságpolitikai koncepciójának elfogadásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Ifjúságpolitikai koncepciójának elfogadásáról Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények 2005. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatainak kötött felhasználású támogatásárólElőterjesztés a nevelési-oktatási intézmények 2005. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatainak kötött felhasználású támogatásáról Előterjesztés a Búzavirág Utcai Óvoda névváltozásrólElőterjesztés a Búzavirág Utcai Óvoda névváltozásról Előterjesztés a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola és a Előterjesztés a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola és a Előterjesztés a 2005. évi Kaposvári Tavaszi Fesztivál értékelésérőlElőterjesztés a 2005. évi Kaposvári Tavaszi Fesztivál értékeléséről Előterjesztés utca elnevezésérőlElőterjesztés utca elnevezéséről Előterjesztés vitéz Fábián István pilótaőrmester emléktáblája állításának közgyűlési engedélyezésérőlElőterjesztés vitéz Fábián István pilótaőrmester emléktáblája állításának közgyűlési engedélyezéséről Előterjesztés a volt laktanyai Hunyadi szobor elhelyezésérőlElőterjesztés a volt laktanyai Hunyadi szobor elhelyezéséről Előterjesztés a 2006-2008-as Olimpián részvételi esélyes kaposvári sportolók támogatásárólElőterjesztés a 2006-2008-as Olimpián részvételi esélyes kaposvári sportolók támogatásáról
 
Előterjesztés a Térségi Integrált Szakképző Központ KHT Társasági Szerződésének módosításárólElőterjesztés a Térségi Integrált Szakképző Központ KHT Társasági Szerződésének módosításáról Előterjesztés alapító okiratok módosításárólElőterjesztés alapító okiratok módosításáról Előterjesztés a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításárólElőterjesztés a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról Előterjesztés a Kaposvár Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft-vel kötött szerződés módosításárólElőterjesztés a Kaposvár Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft-vel kötött szerződés módosításáról Előterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Rt. alapító okiratának módosításárólElőterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Rt. alapító okiratának módosításáról Előterjesztés a Stíltex Szociális Foglalkoztató átalakításának lehetőségéről, II. félévi támogatásáról, valamint az intézményvezetői pályázat kiírásárólElőterjesztés a Stíltex Szociális Foglalkoztató átalakításának lehetőségéről, II. félévi támogatásáról, valamint az intézményvezetői pályázat kiírásáról Előterjesztés a 2005/2006. tanév előkészítésérőlElőterjesztés a 2005/2006. tanév előkészítéséről Tájékoztató nevelési - oktatási intézmények vizsgálatárólTájékoztató nevelési - oktatási intézmények vizsgálatáról Előterjesztés a fiókkönyvtárak helyzetérőlElőterjesztés a fiókkönyvtárak helyzetéről Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet tevékenységérőlElőterjesztés a három kiemelt sportszervezet tevékenységéről
 
Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságáról és a 2005. évi feladatokrólBeszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságáról és a 2005. évi feladatokról Tájékoztató a 2005. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásárólTájékoztató a 2005. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásárólElőterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztés a Közgyűlés 2005. II. félévi munkatervrőlElőterjesztés a Közgyűlés 2005. II. félévi munkatervről Előterjesztés a Polgármester jutalmárólElőterjesztés a Polgármester jutalmáról Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokról Előterjesztés a komplex építési és bontási hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódó EU önerő alap pályázatrólElőterjesztés a komplex építési és bontási hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódó EU önerő alap pályázatról Tájékoztató anyagTájékoztató anyagTervezett napirendi pontok:

01. Előterjesztés az önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról
  Rendeletmódosítás
  1. melléklet, Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  1. melléklet, 3. oldal, Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  1a melléklet, Normatív kötött felhasználású támogatások
  1b melléklet, Központi támogatások
  1c melléklet, Átvett pénzeszközök
  1d melléklet, Egyéb bevételek
  1e melléklet, Éptelek és ingatlan értékesítés
  2. melléklet, Intézmények bevételei
  3. melléklet, Intézmények kiadásai
  3a melléklet, Létszám
  4. melléklet, Önkormányzati kiadások
  4a melléklet, Egyéb szervezetek támogatása
  4b melléklet, Szociálpolitikai feladatok
  4c melléklet, Pótigények
  5. melléklet, Intézményi felújítások
  6. melléklet, Lakásfelújítás
  7. melléklet, Út, híd, járdafelújítás
  8. melléklet, Víziközmű koncesszió
  9. melléklet, Felhalmozási kiadások
  10. melléklet, Céltartalékok előirányzata
  11. melléklet, 1. oldal, Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata
  11. melléklet, 2. oldal, Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata
  12. melléklet, Többéves kötelezettség vállalások
  1. kimutatás, Kimutatás intézményi hatáskörű átcsoportosítások
  1a kimutatás, Pénzmaradvány előirányzat módosítása
  1b kimutatás, Élelmezési támogatás
  2. kimutatás, Hitelfelvétel
  Független Könyvvizsgálói Vélemény
  Bizottsági vélemények
 
03. Előterjesztés a rendeletek hatályosulásáról
  Bizottsági vélemények
 
04. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló rendelet megalkotásáról
  Bizottsági vélemények
 
06. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Bizottsági vélemények
 
07. Előterjesztés a Teleki u. - Városház u. - Noszlopy G. u. - Újpiactér által határolt tömb szabályozási tervének módosításáról
  Területi Főépítészi Vélemény
  Bizottsági vélemények
 
08. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) számú önkormányzati rendelet, valamint a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Bizottsági vélemények
 
09. Előterjesztés a Maros utca nyugati oldal településrendezési tervének jóváhagyásáról
  Bizottsági vélemények
 
10. Előterjesztés a volt Füredi II. laktanya szabályozási tervének módosításáról
  Határozati javaslat kiegészítés
  Bizottsági vélemények
 
11. Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról szóló 49/2004.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Bizottsági vélemények
 
12. Előterjesztés parkolójegy vásárlásról mobiltelefonon keresztül
  Rendeletmódosítás
  Bizottsági vélemények
 
13. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Bizottsági vélemények
 
14. Előterjesztés a Kaposvár, Szondi u. 18.-20. sz. alatt lévő helyiségcsoport használatáról
  Bizottsági vélemények
 
15. Előterjesztés a kaposvári 67/2. hrsz-ú ingatlanon fennálló tartozás átvállalásáról, beruházás határidejének módosításáról
  Bizottsági vélemények
 
16. Előterjesztés a Budai N. A. u-i 60/3., 60/4., 61/2., 67/1. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó tartozásátvállalási megállapodás jóváhagyásáról
  Bizottsági vélemények
 
17. Előterjesztés a kaposvári Piac-vásárcsarnok önkormányzati tulajdonának üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásról
  Bizottsági vélemények
 
18. Előterjesztés a Városligetben létesítendő Tóparti Vendéglőre és illemhelyre vonatkozó 312/2004.(XI.18.) önkormányzati határozat végrehajtásáról, kiegészítéséről
  Bizottsági vélemények
 
19. Előterjesztés a Kaposvár, Gilice utcai Sporttelepen lévő Klubház tulajdonjogi bejegyzéséről
  Bizottsági vélemények
 
20. Előterjesztés a Kaposvár, Vár u. 11. sz. alatt lévő ingatlanrész kisajátítást pótló cseréjéről
  Bizottsági vélemények
 
21. Előterjesztés a Kaposvár, Pacsirta utcában lévő 6666 hrsz-ú beépítetlen területű ingatlan értékesítéséről
  Bizottsági vélemények
 
22. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által a lakbértámogatás kapcsán hozott 72/2005.(IV.21.) önkormányzati határozat 4.) pontjának módosításáról
  Pontosított határozati javaslat
  Bizottsági vélemények
 
23. Előterjesztés vis maior támogatás igényléséről a Kaposvár, Pécsi u. 88-90. szám közötti ivóvíz nyomóvezeték-törés, valamint út alatti áteresz meghibásodásáról
  Bizottsági vélemények
 
24. Előterjesztés a Deseda tóhoz vezető összekötő út építéséhez kapcsolódó EU önerő alap pályázatról
  Bizottsági vélemények
 
25. Előterjesztés a Deseda tónál lévő "Vízi bázis" ifjúsági szálláshelyként való hasznosításáról, és a fejlesztéshez kapcsolódó pályázatról
  Bizottsági vélemények
 
26. Előterjesztés a Szivárvány Mozi további hasznosításáról, illetve a megállapodás módosításáról
  Bizottsági vélemények
 
27. Előterjesztés a Kisgát II. ütem területén lévő 2288/6. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átadásáról
  Bizottsági vélemények
 
28. Előterjesztés mezei őrszolgálat felállításáról
  Bizottsági vélemények
 
29. Előterjesztés Kaposvár településszerkezeti és szabályozási tervéről
  Bizottsági vélemények
 
30. Tájékoztató a 2004. évi közbeszerzésekről
  Bizottsági vélemények
 
31. Előterjesztés a Teleki u-i parkolóház projektjéről
  Bizottsági vélemények
 
32. Előterjesztés a Töröcskei bekötőút átvételéről
  Bizottsági vélemények
 
33. Előterjesztés bűnmegelőzési pályázattal kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról
  Bizottsági vélemények
 
34. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Ifjúságpolitikai koncepciójának elfogadásáról
  Bizottsági vélemények
 
35. Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények 2005. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatainak kötött felhasználású támogatásáról
  Bizottsági vélemények
 
36. Előterjesztés a Búzavirág Utcai Óvoda névváltozásról
  Bizottsági vélemények
 
37. Előterjesztés a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola és a "Művelt Szakemberekért" Alapítvány tartós bérleti szerződéséről
  Bizottsági vélemények
 
38. Előterjesztés a 2005. évi Kaposvári Tavaszi Fesztivál értékeléséről
  Bizottsági vélemények
 
39. Előterjesztés utca elnevezéséről
  Bizottsági vélemények
 
40. Előterjesztés vitéz Fábián István pilótaőrmester emléktáblája állításának közgyűlési engedélyezéséről
  Bizottsági vélemények
 
41. Előterjesztés a volt laktanyai Hunyadi szobor elhelyezéséről
  Bizottsági vélemények
 
42. Előterjesztés a 2006-2008-as Olimpián részvételi esélyes kaposvári sportolók támogatásáról
  Bizottsági vélemények
 
43. Előterjesztés a Térségi Integrált Szakképző Központ KHT Társasági Szerződésének módosításáról
  Bizottsági vélemények
 
44. Előterjesztés alapító okiratok módosításáról
  Bizottsági vélemények
 
45. Előterjesztés a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról
  Bizottsági vélemények
 
46. Előterjesztés a Kaposvár Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft-vel kötött szerződés módosításáról
  Bizottsági vélemények
 
47. Előterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Rt. alapító okiratának módosításáról
  Bizottsági vélemények
 
48. Előterjesztés a Stíltex Szociális Foglalkoztató átalakításának lehetőségéről, II. félévi támogatásáról, valamint az intézményvezetői pályázat kiírásáról
  Bizottsági vélemények
 
49. Előterjesztés a 2005/2006. tanév előkészítéséről
  Bizottsági vélemények
 
50. Tájékoztató nevelési - oktatási intézmények vizsgálatáról
  Bizottsági vélemények
 
51. Előterjesztés a fiókkönyvtárak helyzetéről
  Bizottsági vélemények
 
52. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet tevékenységéről
  Bizottsági vélemények
 
53. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságáról és a 2005. évi feladatokról
 
54. Tájékoztató a 2005. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
  1. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  2. melléklet - kimutatás a bevételi hátralékok alakulásáról
 
55. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
 
56. Előterjesztés a Közgyűlés 2005. II. félévi munkatervről
 
57. Előterjesztés a Polgármester jutalmáról
 
58. Előterjesztés alapítványi támogatásokról
 
59. Előterjesztés a komplex építési és bontási hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódó EU önerő alap pályázatról
 
60. Tájékoztató anyagA bizottsági ülések időpontjai:

1.2005. június 6. (hétfő) 16.00 óra
Napirendi pontok
 
Toponári Településrészi Önkormányzat
2.2005. június 7. (kedd) 8.00 óra
Napirendi pontok
 
DíszteremOktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság
3.2005. június 7. (kedd) 13.00 óra
Napirendi pontok
 
Fszt.15.Sportbizottság
4.2005. június 7. (szerda) 15.00 óra
Napirendi pontok
 
Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzat
5.2005. június 7. (kedd) 16.00 óra
Napirendi pontok
 
Noszlopy 5.Népjóléti Bizottság
6.2005. június 7. (kedd) 17.00 óra
Napirendi pontok
 
Töröcskei Településrészi Önkormányzat
7.2005. június 8. (szerda) 10.00 óra
Napirendi pontok
 
DíszteremEurópai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
8.2005. június 8. (szerda) 15.00 óra
Napirendi pontok
 
Fszt. 15.Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság
9.2005. június 8. (szerda) 15.00 óra
Napirendi pontok
 
DíszteremKIÉT
10.2005. június 8. (szerda) 16.00 óra
Napirendi pontok
 
DíszteremÉrdekegyeztető Fórum, Kamarák
11.2005. június 8. (szerda) 16.00 óra
Napirendi pontok
 
Német Kisebbségi Önkormányzat
12.2005. június 8. (szerda) 18.00 óra
Napirendi pontok
 
Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat
13.2005. június 9. (csütörtök) 8.00 óra
Napirendi pontok
 
DíszteremVagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság
14.2005. június 9. (csütörtök) 9.00 óra
Napirendi pontok
 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
15.2005. június 9. (csütörtök) 13.00 óra
Napirendi pontok
 
Fszt.15.Pénzügyi Bizottság
16.2005. június 9. (csütörtök) 15.00 óra
Napirendi pontok
 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
17.2005. június 9. (csütörtök) 15.30 óra
Napirendi pontok
 
I/118.Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
18.2005. június 9. (csütörtök) 17.00 óra
Napirendi pontok
 
Horvát Kisebbségi Önkormányzat