ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a munkaterv szerint 2020. november 26-ra tervezett, de a veszélyhelyzet miatt össze nem hívható ülését megelőző ülésére

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról  Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
 

 
2. 
Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
3. 
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
4. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
5. 
Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és új változtatási szándékokrólElőterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és új változtatási szándékokról  Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és új változtatási szándékokról

 
6. 
Beszámoló a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi tevékenységérőlBeszámoló a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi tevékenységéről  Beszámoló a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi tevékenységéről
 

 
7. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 49/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 49/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 49/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

 
8. 
Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:

 
9. 
Beszámoló a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről

 
10. 
Előterjesztés a Külterületi Közmű-beruházási Támogatási keret felhasználására kiírandó pályázati felhívásról

 
11. 
Előterjesztés Környezeti vizsgálat lezárása az „M19/2020-OTÉK” jelű településrendezési tervmódosítás kapcsán