ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a munkaterv szerint 2020. április 30-ra tervezett, de a veszélyhelyzet miatt össze nem hívható ülését megelőző ülésére

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
 

 
2. 
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról  Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
 

 
3. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának módosítási szándékáról, valamint a településrendezési eszközök módosításának újabb igényérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának módosítási szándékáról, valamint a településrendezési eszközök módosításának újabb igényéről  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának módosítási szándékáról, valamint a településrendezési eszközök módosításának újabb igényéről

 
4. 
Előterjesztés a Kaposvár, Berkenye utcában létesítendő közvilágítás térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételérőlElőterjesztés a Kaposvár, Berkenye utcában létesítendő közvilágítás térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről  Előterjesztés a Kaposvár, Berkenye utcában létesítendő közvilágítás térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről

 
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:

 
5. 
Előterjesztés Környezeti vizsgálat lezárása az M17/2020-OTÉK jelű településrendezési tervmódosítás kapcsán

 
6. 
Előterjesztés az 54/2019. (XI. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat módosításáról