ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2011. június 23-i ülésére
9. változat

2011. június 24.
(péntek) 13:21


Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának pontosításáról és módosításárólElőterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának pontosításáról és módosításáról Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. (II.29.) és a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek módosításárólElőterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. (II.29.) és a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek módosításáról Előterjesztés bérlakások lakásállományból való törléséről, illetve lakásállományba vételérőlElőterjesztés bérlakások lakásállományból való törléséről, illetve lakásállományba vételéről Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997.(I.21.) önkormányzati rendeletek módosításárólElőterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997.(I.21.) önkormányzati rendeletek módosításáról Előterjesztés Somodor Község Önkormányzata kaposvári felnőtt fogászati ellátásához való csatlakozásáról és az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés Somodor Község Önkormányzata kaposvári felnőtt fogászati ellátásához való csatlakozásáról és az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Még nincs előterjesztésMég nincs előterjesztés Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos készenléti állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezésérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos készenléti állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezéséről
Előterjesztés a 2011/2012. tanév előkészítésérőlElőterjesztés a 2011/2012. tanév előkészítéséről Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai és gazdasági integrációjának az előkészítésérőlElőterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai és gazdasági integrációjának az előkészítéséről Előterjesztés a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának áttekintésérőlElőterjesztés a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának áttekintéséről Előterjesztés az iskol-egészségügyi ellátásrólElőterjesztés az iskol-egészségügyi ellátásról Előterjesztés a Terhesgondozó további működésérőlElőterjesztés a Terhesgondozó további működéséről Előterjesztés az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezésérőlElőterjesztés az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezéséről Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2011/2012. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásárólElőterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2011/2012. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról Előterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásárólElőterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói hozzájárulások módosításárólElőterjesztés a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói hozzájárulások módosításáról Előterjesztés a 2. osztályos tanulók tanórai úszásoktató programjának bevezetésérőlElőterjesztés a 2. osztályos tanulók tanórai úszásoktató programjának bevezetéséről
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjak, valamint a Szivárvány Rendezvényházban szedhető díjak megállapításáról szóló önkormányzati határozat kiegészítésérőlElőterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjak, valamint a Szivárvány Rendezvényházban szedhető díjak megállapításáról szóló önkormányzati határozat kiegészítéséről Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a MÁV  Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezésérőlElőterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a MÁV  Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezésérőlElőterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről Előterjesztés Kaposvár, Dózsa Gy.u.2. sz. alatt lévő helyiség hasznosításárólElőterjesztés Kaposvár, Dózsa Gy.u.2. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról Előterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 16., valamint a Géza u. 3. sz. alatti üres lakások bérlakás állományból történő kivonásárólElőterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 16., valamint a Géza u. 3. sz. alatti üres lakások bérlakás állományból történő kivonásáról Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. sz. alatt létesített ún. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. sz. alatt létesített ún. Előterjesztés a Mira 2002 Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő megfizetésérőlElőterjesztés a Mira 2002 Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő megfizetéséről Előterjesztés a Gilice utcai 9008/1 hrs-ú ingatlanon lévő teniszpályák bérleti szerződésének meghosszabbítási kérelmérőlElőterjesztés a Gilice utcai 9008/1 hrs-ú ingatlanon lévő teniszpályák bérleti szerződésének meghosszabbítási kérelméről Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásárólElőterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásáról Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításárólElőterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról Előterjesztés az I. Magyar Cukor Manufaktúrával kötendő együttműködési megállapodásrólElőterjesztés az I. Magyar Cukor Manufaktúrával kötendő együttműködési megállapodásról Előterjesztés utcák elnevezésérőlElőterjesztés utcák elnevezéséről Előterjesztés utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezésérőlElőterjesztés utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezéséről Előterjesztés Kling József: Áldozati oltár c. szobrának felállításaElőterjesztés Kling József: Áldozati oltár c. szobrának felállítása Előterjesztés Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó emléktáblájának kihelyezésérőlElőterjesztés Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó emléktáblájának kihelyezéséről Előterjesztés a 2011 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetésérőlElőterjesztés a 2011 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről Előterjesztés Kaposvár kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésérőlElőterjesztés Kaposvár kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéséről Előterjesztés a Kaposvári Református Egyházközség számára biztosítandó bérlő-kiválasztási jogrólElőterjesztés a Kaposvári Református Egyházközség számára biztosítandó bérlő-kiválasztási jogról Előterjesztés a Vidanet Zrt-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló szerződéskötésrőlElőterjesztés a Vidanet Zrt-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló szerződéskötésről
Előterjesztés Előterjesztés Előterjesztés a Közgyűlés 2011. évi munkatervének felülvizsgálatárólElőterjesztés a Közgyűlés 2011. évi munkatervének felülvizsgálatáról Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokrólJelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról Tájékoztató a 2011. évi költségvetés -IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásárólTájékoztató a 2011. évi költségvetés -IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokrólKözgyűlési meghívóNapirendi pontok:

 
Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításárólElőterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
 

 
Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának pontosításáról és módosításárólElőterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának pontosításáról és módosításáról 
Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának pontosításáról és módosításáról
 

 
Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. (II.29.) és a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek módosításárólElőterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. (II.29.) és a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. (II.29.) és a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek módosításáról
 

 
Előterjesztés bérlakások lakásállományból való törléséről, illetve lakásállományba vételérőlElőterjesztés bérlakások lakásállományból való törléséről, illetve lakásállományba vételéről 
Előterjesztés bérlakások lakásállományból való törléséről, illetve lakásállományba vételéről
 

 
Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997.(I.21.) önkormányzati rendeletek módosításárólElőterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997.(I.21.) önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997.(I.21.) önkormányzati rendeletek módosításáról
 

 
Előterjesztés Somodor Község Önkormányzata kaposvári felnőtt fogászati ellátásához való csatlakozásáról és az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés Somodor Község Önkormányzata kaposvári felnőtt fogászati ellátásához való csatlakozásáról és az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztés Somodor Község Önkormányzata kaposvári felnőtt fogászati ellátásához való csatlakozásáról és az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos készenléti állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezésérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos készenléti állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezéséről 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos készenléti állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezéséről
 

 
Előterjesztés a 2011/2012. tanév előkészítésérőlElőterjesztés a 2011/2012. tanév előkészítéséről 
Előterjesztés a 2011/2012. tanév előkészítéséről
 

 
Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai és gazdasági integrációjának az előkészítésérőlElőterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai és gazdasági integrációjának az előkészítéséről 
Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai és gazdasági integrációjának az előkészítéséről
 

 
Előterjesztés a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának áttekintésérőlElőterjesztés a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának áttekintéséről 
Előterjesztés a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának áttekintéséről
 

 
Előterjesztés az iskol-egészségügyi ellátásrólElőterjesztés az iskol-egészségügyi ellátásról 
Előterjesztés az iskol-egészségügyi ellátásról
 

 
Előterjesztés a Terhesgondozó további működésérőlElőterjesztés a Terhesgondozó további működéséről 
Előterjesztés a Terhesgondozó további működéséről
 

 
Előterjesztés az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezésérőlElőterjesztés az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezéséről 
Előterjesztés az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezéséről
 

 
Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2011/2012. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásárólElőterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2011/2012. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 
Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2011/2012. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról
 

 
Előterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásárólElőterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról 
Előterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról
 

 
Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói hozzájárulások módosításárólElőterjesztés a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói hozzájárulások módosításáról 
Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói hozzájárulások módosításáról
 

 
Előterjesztés a 2. osztályos tanulók tanórai úszásoktató programjának bevezetésérőlElőterjesztés a 2. osztályos tanulók tanórai úszásoktató programjának bevezetéséről 
Előterjesztés a 2. osztályos tanulók tanórai úszásoktató programjának bevezetéséről
 

 
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjak, valamint a Szivárvány Rendezvényházban szedhető díjak megállapításáról szóló önkormányzati határozat kiegészítésérőlElőterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjak, valamint a Szivárvány Rendezvényházban szedhető díjak megállapításáról szóló önkormányzati határozat kiegészítéséről 
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjak, valamint a Szivárvány Rendezvényházban szedhető díjak megállapításáról szóló önkormányzati határozat kiegészítéséről
 

 
Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a MÁV  Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezésérőlElőterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a MÁV  Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről 
Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a MÁV Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről
 

 
Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezésérőlElőterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről 
Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről
 

 
Előterjesztés Kaposvár, Dózsa Gy.u.2. sz. alatt lévő helyiség hasznosításárólElőterjesztés Kaposvár, Dózsa Gy.u.2. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról 
Előterjesztés Kaposvár, Dózsa Gy.u.2. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról
 

 
Előterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 16., valamint a Géza u. 3. sz. alatti üres lakások bérlakás állományból történő kivonásárólElőterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 16., valamint a Géza u. 3. sz. alatti üres lakások bérlakás állományból történő kivonásáról 
Előterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 16., valamint a Géza u. 3. sz. alatti üres lakások bérlakás állományból történő kivonásáról
 

 
Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. sz. alatt létesített ún. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. sz. alatt létesített ún.  
Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. sz. alatt létesített ún. "Diplomások háza" beruházás elszámolásáról
 

 
Előterjesztés a Mira 2002 Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő megfizetésérőlElőterjesztés a Mira 2002 Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő megfizetéséről 
Előterjesztés a Mira 2002 Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő megfizetéséről
 

 
Előterjesztés a Gilice utcai 9008/1 hrs-ú ingatlanon lévő teniszpályák bérleti szerződésének meghosszabbítási kérelmérőlElőterjesztés a Gilice utcai 9008/1 hrs-ú ingatlanon lévő teniszpályák bérleti szerződésének meghosszabbítási kérelméről 
Előterjesztés a Gilice utcai 9008/1 hrs-ú ingatlanon lévő teniszpályák bérleti szerződésének meghosszabbítási kérelméről
 

 
Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásárólElőterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásáról 
Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásáról
 

 
Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításárólElőterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
 

 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról
 

 
Előterjesztés az I. Magyar Cukor Manufaktúrával kötendő együttműködési megállapodásrólElőterjesztés az I. Magyar Cukor Manufaktúrával kötendő együttműködési megállapodásról 
Előterjesztés az I. Magyar Cukor Manufaktúrával kötendő együttműködési megállapodásról
 

 
Előterjesztés utcák elnevezésérőlElőterjesztés utcák elnevezéséről 
Előterjesztés utcák elnevezéséről
 

 
Előterjesztés utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezésérőlElőterjesztés utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezéséről 
Előterjesztés utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezéséről
 

 
Előterjesztés Kling József: Áldozati oltár c. szobrának felállításaElőterjesztés Kling József: Áldozati oltár c. szobrának felállítása 
Előterjesztés Kling József: Áldozati oltár c. szobrának felállítása
 

 
Előterjesztés Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó emléktáblájának kihelyezésérőlElőterjesztés Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó emléktáblájának kihelyezéséről 
Előterjesztés Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó emléktáblájának kihelyezéséről
 

 
Előterjesztés a 2011 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetésérőlElőterjesztés a 2011 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
Előterjesztés a 2011 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről
 

 
Előterjesztés Kaposvár kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésérőlElőterjesztés Kaposvár kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéséről 
Előterjesztés Kaposvár kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéséről

 
Előterjesztés a Kaposvári Református Egyházközség számára biztosítandó bérlő-kiválasztási jogrólElőterjesztés a Kaposvári Református Egyházközség számára biztosítandó bérlő-kiválasztási jogról 
Előterjesztés a Kaposvári Református Egyházközség számára biztosítandó bérlő-kiválasztási jogról
 

 
Előterjesztés a Vidanet Zrt-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló szerződéskötésrőlElőterjesztés a Vidanet Zrt-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló szerződéskötésről 
Előterjesztés a Vidanet Zrt-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló szerződéskötésről
 

 
Előterjesztés Előterjesztés  
Előterjesztés "Csányi Alapítvány a Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány kérelméről
 

 
Előterjesztés a Közgyűlés 2011. évi munkatervének felülvizsgálatárólElőterjesztés a Közgyűlés 2011. évi munkatervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztés a Közgyűlés 2011. évi munkatervének felülvizsgálatáról

 
Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokrólJelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról
 

 
Tájékoztató a 2011. évi költségvetés -IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásárólTájékoztató a 2011. évi költségvetés -IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról 
Tájékoztató a 2011. évi költségvetés -IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
 

 
Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztés alapítványi támogatásokrólBizottsági ülések:

2011. június 22.
(csütörtök) 7:45
I. em. 103. tárgyalóPénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság összevont ülésMeghívó
Előterjesztések
2011. június 10.
(péntek) 16:00 óra
Toponári Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2011. június 14.
(kedd) 8:00 óra
sajtószobaSportbizottságMeghívó
Előterjesztések
2011. június 14.
(kedd) 10:00 óra
Lengyel Kisebbségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2011. június 14.
(kedd) 15:00 óra
Kaposszentjakabi Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2011. június 14.
(kedd) 17:00 óra
Horvát Kisebbségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2011. június 14.
(kedd) 18:30 óra
Töröcskei Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2011. június 15.
(szerda) 8:00 óra
I. em. 103. tárgyalóVárosfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki BizottságMeghívó
Előterjesztések
2011. június 15.
(szerda) 11:00 óra
I. em. 103. tárgyalóMarketing és Turisztikai BizottságMeghívó
Előterjesztések
2011. június 15.
(szerda) 13:00 óra
I. em. 103. tárgyalóOktatási, Tudományos és Kulturális BizottságMeghívó
Előterjesztések
2011. június 15.
(szerda) 15:30 óra
I. em. 103. tárgyalóKöltségvetési Intézmények Érdekegyeztető TanácsaMeghívó
Előterjesztések
2011. június 15.
(szerda) 16:00 óra
Noszlopy 5.Népjóléti BizottságMeghívó
Előterjesztések
2011. június 15.
(szerda) 16:00 óra
I. em. 103. tárgyalóÉrdekegyeztető FórumMeghívó
Előterjesztések
2011. június 15.
(szerda) 16:00 óra
I. em. 103. tárgyalóGazdasági KamarákMeghívó
Előterjesztések
2011. június 15.
(szerda) 16:00 óra
Német Kisebbségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2011. június 15.
(szerda) 18:00 óra
Kaposfüredi Településrészi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2011. június 16.
(csütörtök) 9:00 óra
Cigány Kisebbségi ÖnkormányzatMeghívó
Előterjesztések
2011. június 16.
(csütörtök) 8:00 óra
I. em. 103. tárgyalóPénzügyi és Vagyongazdálkodási BizottságMeghívó
Előterjesztések
2011. június 16.
(csütörtök) 14:00 óra
I. em. 103. tárgyalóJogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi BizottságMeghívó
Előterjesztések